Zeegrasveld bij Terschelling gegroeid

dinsdag 19 augustus 2014

Het zeegrasveld in de Waddenzee bij Terschelling is dit jaar bijna een hectare gegroeid. Vorig jaar slonk het tot 1,4 hectare, maar nu zit het veld qua afmetingen weer op de situatie van 2012, met zo’n 2,5 hectare. Het gaat hier om klein zeegras. 

Dit blijkt uit waarnemingen van de Waddenunit (ministerie EZ). De bemanning van de Stormvogel meet elk jaar de oppervlakte in met behulp van GPS-apparatuur. Daarbij wordt gekeken naar de verspreiding van de pollen (en dus bijvoorbeeld niet daar de dichtheid). 

In onderstaande figuur is duidelijk zichtbaar hoe de oppervlakte van het zeegrasveldje in de loop van de jaren beweegt. In 2010 bedroeg het veld nog zo’n 3,3 hectare.

Alikruiken
Het is onduidelijk wat nu precies de groei van dit kleine zeegras beinvloedt en waarom het veldje het ene jaar groter is dan het andere jaar.

Wat wel opvallend is, is dat er veel alikruiken (soms ook wel bekend als krukels) op het zeegras zitten. Zij vinden hier beschutting en eten ook van het gras.

Klein- en groot zeegras
Een eeuw geleden kleurde de Waddenzee nog smaragdgroen. Dit kwam door het vele zeegras. Het werd ook veel gebruikt, ondermeer voor kussens, als isolatiemateriaal en voor versterking van de dijken.

Dat is nu wel anders. Door de aanleg van de Afsluitdijk en een schimmelinfectie is het zeegras op de meeste plekken verdwenen.

Sporadisch komt klein zeegras nog wel eens op natuurlijke wijze voor, zoals het krimpende grasveld onder Terschelling. Andere plekken waar klein zeegras voorkomt, zijn ondermeer Het Balgzand en bij Hond en Paap in de Eems.

Rijkswaterstaat en De Waddenvereniging zijn de laatste jaren bezig om groot zeegras weer opnieuw te introduceren in de Waddenzee. Het Programma naar een Rijke Waddenzee helpt mee aan dit project. Deze uitzettingen zijn behoorlijk succesvol.