Wereldvismigratiedag bij Kornwerderzand

woensdag 26 maart 2014

De Waddenvereniging organiseert in samenwerking met Rijkswaterstaat en het Programma naar een Rijke Waddenzee op 24 mei een speciale dag rondom de Vismigratierivier bij Kornwerderzand. 

Op zaterdag 24 mei 2014 vindt namelijk de eerste Wereldvismigratiedag plaats. Over de hele wereld worden op deze dag evenementen georganiseerd om de aandacht te vestigen op de noodzaak van vispassages.

In Nederland staat de teller inmiddels op 15 evenementen, maar de aanmeldingen blijven binnenkomen.

Bij Delfzijl zal waterschap Hunze en Aa’s bijvoorbeeld tekst en uitleg geven over de nieuwste vispassages die langs de Waddenkust worden gebruikt. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zal bij Den Oever laten zien hoe een vispassage werkt. In Amsterdam benadrukt staatssecretaris Sharon Dijksma van EZ in een videoboodschap het belang van goede vispasseerbaarheid.  Impressie van de Vismigratierivier door de Afsluitdijk

Vismigratierivier
Dammen en dijken maken het voor trekvissen zoals zalm en paling moeilijk tot onmogelijk om paai- en opgroeigebieden te bereiken. Het gevolg daarvan zijn teruglopende visstanden of zelfs de dreiging van uitsterven van bepaalde soorten. Dat zien we ook terug bij de Waddenzee en het IJsselmeer. De mogelijke aanleg van de Vismigratierivier moet uitkomst bieden. Deze zes kilometer lange getijdenrivier door de Afsluitdijk moet een ecologische verbinding tussen het IJsselmeer en de Waddenzee mogelijk maken. Daardoor wordt de barrière voor trekvissen opgeheven. 

Tijdens de Wereldvismigratiedag wordt er op Kornwerderzand een veelzijdig programma voor jong en oud aangeboden. Er wordt informatie verstrekt over vispassages en er valt veel te beleven en te ontdekken op de Wereldvismigratiedag. Houd alvast een plekje vrij in uw agenda, iedereen is welkom!

http://www.worldfishmigrationday.com