Werelderfgoed Waddenzee door de ogen van de Waddenunit

donderdag 6 november 2014

De Waddenzee is een uniek dynamisch natuurgebied waar natuur en mens met elkaar leven. Meer dan 10.000 plant- en diersoorten vinden hier hun thuis en het is jaarlijks dé essentiële tussenstop voor miljoenen vogels in hun trekroute. Daarnaast is het een gebied waar vissersschepen, veerboten en zeilboten dagelijks actief zijn. Kortom: een gebied met een spanningsveld tussen ecologie en economie. Hoe zorg je voor een goede balans?

Op deze vraag wordt zondag 9 november een antwoord gegeven in het Werelderfgoed Podium. Nico Laros, medewerker Waddenunit, neemt de bezoeker dan namelijk vanuit de praktijk mee het wad op. De Waddenunit is een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken dat al jaren aan een goede balans in dit gebied werkt. De Waddenunit vaart bijna dagelijks met vier inspectieschepen uit om menselijke activiteiten op de Waddenzee in de gaten te houden. Hierbij valt te denken aan sportvissers, pleziervaart, wadlopers en andere recreanten, maar ook beroepsvissers, beroepsvaart en schepen van onderzoeksinstituten en defensie.

Daarnaast houdt de Waddenunit de natuur nauwlettend in de gaten, bijvoorbeeld in de vorm van vogel- en zeehonden tellingen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de taken die de Waddenunit dagelijks uitvoert om de Waddenzee te beschermen. Meer weten? Kom om 15:00 uur naar het Werelderfgoed Podium en ga op pad met de ogen en oren van het wad.

Werelderfgoed Podium
Het Werelderfgoed Podium is voor iedereen dé startplek om kennis te maken met de Nederlandse UNESCO werelderfgoederen. Elke 2e zondag van de maand (15:00 uur) vindt een presentatie, lezing of inspirerend gesprek plaats rondom het thema werelderfgoed. Dagelijks is er gratis een introductierondleiding (13:30 uur) en wordt de documentaire ‘Hollandse Wereldwonderen’ (15:00 uur) getoond.