Waddenzeespecial tijdschrift De levende natuur

dinsdag 22 mei 2012

De nieuwe Waddenzeespecial van het tijdschrift De Levende Natuur geeft een overzicht van al het recent uitgevoerde onderzoek in het Waddengebied. Al tientallen jaren wordt heel veel onderzoek gedaan in de Waddenzee. De relatie tussen het economisch gebruik van de Waddenzee en de gevolgen daarvan voor bijvoorbeeld de foerageermogelijkheden voor vogels zijn daarvoor een belangrijke noodzaak. Ondanks de veelheid aan onderzoek zijn er toch nog uiteenlopende denkbeelden over de belangrijkste oorzaken voor die achteruitgang, en daarmee ook voor de mogelijkheden voor herstel.

Er zijn twee grote onderzoeksprogramma’s die zich richten op het functioneren van het ecosysteem: Mosselwad en Waddensleutels. Ook is er bijvoorbeeld onderzoek gaande naar de effecten van klimaatverandering, de bodemdaling als gevolg van gaswinning, de effecten van slib en de troebelheid in de Waddenzee en het Eems-estuarium. Dit themanummer geeft, zonder compleet te willen zijn, een overzicht van veel van dit uitgevoerde onderzoek. De aandacht gaat vooral uit naar de basis van de voedselketen, want dat is het fundament van het ecosysteem. Apart wordt ingezoomd op het Eems-estuarium en het hiermee in sterk contrast staande Banc d’Arguin: wat kan er van dit laatste waddengebied geleerd worden? Het laatste artikel geeft een overzicht van alle mogelijke ingrepen in de Waddenzee die gevolgen hebben voor de sedimenthuishouding.

Het Programma naar een Rijke Waddenzee, initiatiefnemer en sponsor van dit themanummer, kent als adagium ‘leren door doen’: herstelmaatregelen uitproberen, de effecten daarvan door middel van monitoring volgen en daarvan leren voor volgende stappen. Een van de artikelen in dit themanummer gaat over de projecten die PRW in dit kader heeft geïnitieerd, of bezig is in gang te zetten. Lees meer over onze projecten…

De Levende Natuur is een tijdschrift voor natuurbehoud en natuurbeheer. Doelstelling is het informeren over ontwikkelingen in onderzoek, beheer en beleid, die van belang zijn voor Nederland en België. De artikelen zijn vooral gebaseerd op eigen ecologisch onderzoek, ervaring of waarneming van de auteurs. Deze Waddenzeespecial is jaargang 113, nr 3 en telt ongeveer 80 pagina’s. Klik hier voor de inhoud van het themanummer Waddenzee.