Waddenunit spot Bruinvissen in Waddenzee

woensdag 17 april 2013

Op dit moment zijn er zeer veel bruinvissen langs de Nederlandse kust. Ook rondom de Waddenzee worden ze veel gezien.

De bemanning van de Waddenunit (de boot van het ministerie van EZ in de Waddenzee) ziet de laatste tijd geregeld bruinvissen. Zo worden ze nu dagelijks waargenomen tussen Harlingen en Kornwerderzand. Ook zitten er een aantal in de haven van Harlingen.

De dieren zwemmen ondermeer rondjes in de spuikom bij Kornwerderzand. Mogelijk zijn ze daar aan het fourageren op de aanwezige spiering en/of bliek. Na het nodige geduld en vele mislukte pogingen is het de bemanning van de Stormvogel toch gelukt om onderstaande foto’s te maken. 

FOTO’S: Eelke Sybren Dijkstra (bemanning Stormvogel)

NB: De Waddenunit bestaat uit vier bemande boten die namens het ministerie van Economische Zaken rondvaren in de Waddenzee voor handhaving, monitoring en voorlichting. Zo  monitoren ze bijvoorbeeld nieuwe mosselbanken, noteren hoe geulen zich verplaatsen, controleren vistuigen van vissers, tellen vogels op hotspots en ze vertellen zeilers ondermeer waar ze wel of niet kunnen droogvallen.