Waddenfonds heeft nu website online

donderdag 28 maart 2013

Het Waddenfonds heeft vanaf nu een website: www.waddenfonds.nl. Op de website staat alle informatie voor een Waddenfondsaanvraag overzichtelijk gepresenteerd.

Tot op heden was de informatie over het Waddenfonds nogal diffuus verspreid. Voor sommige mensen was het ronduit onoverzichtelijk hoe en onder welke voorwaarden je een aanvraag kon indienen.

Dat is nu veel duidelijker op de nieuwe website. De procedure is nu stapsgewijs uitgelegd en de links zijn relevant. Ook kun je je abonneren op de nieuwsbrief via info@waddenfonds.nl.