Vismigratierivier Afsluitdijk werkt

woensdag 31 oktober 2012

Een getijdenrivier van tenminste zes kilometer lang is ideaal voor trekvissen die van de Waddenzee naar het IJsselmeer willen reizen. Dat blijkt uit een haalbaarheidsstudie in het kader van het project ‘De Nieuwe Afsluitdijk’ dat het afgelopen half jaar is uitgevoerd.

Zoektocht naar financierder
De totale kosten voor de aanleg van de vismigratierivier, dat onder de Afsluitdijk door gaat, worden geschat op circa 80 miljoen euro, waarbij de kosten voor de komende onderzoeks- en planfase (2013-2015) worden geraamd op 4,6 miljoen euro. De regio en initiatiefnemers gaan uit van een gezamenlijke zoektocht naar financiering, waarbij verschillende bronnen in beeld zijn, waaronder het Waddenfonds.

Stakeholders
Het onderzoek is begeleid door het Programma naar een Rijke Waddenzee en uitgevoerd in opdracht van de provincies Fryslân, Noord-Holland en de gemeenten Súdwest-Fryslân, Hollands Kroon en Harlingen.

Meer stekelbaars en glasaal
Uit het onderzoek blijkt dat de vismigratierivier een positief effect heeft op de populaties trekvissen in de Waddenzee, het IJsselmeergebied én het achterland. De lage stroomsnelheden in de vismigratierivier maakt de route ook geschikt voor zwakke zwemmers als de glasaal, spiering, stekelbaars en jonge vis. Zij krijgen hierdoor een belangrijke, nieuwe route naar het IJsselmeer.

Positief effect
De vismigratierivier is 53% van de tijd geschikt voor de passage van trekvissen. De overige 47% van de tijd zou de rivier dicht moeten staan om te voorkomen dat er zout in het IJsselmeer terecht komt. Op dit moment zijn de spuisluizen hooguit 5% van de tijd passeerbaar voor vis en dan nog voor een beperkt aantal soorten (de sterke zwemmers).

Onlangs verscheen er nieuw onderzoek over de opmerkelijke gezondheidstoestand van vissen bij de Afsluitdijk: Artikel Waddenvereniging