Terugblik op Springtij Forum Terschelling

woensdag 21 oktober 2015

Driehonderd mensen kwamen eind september naar Terschelling voor het jaarlijkse Springtij Forum. De deelnemers kwamen van tal van organisaties en instellingen, maar hadden één missie: hoe bouwen we aan een betere en duurzame wereld?

De urgentie van het aanpakken van de klimaatverandering is altijd het centrale thema op Springtij. Deze jaargang boden de start-ups van jonge innovatieve duurzame ondernemers inspiratie aan de aanwezige deelnemers (zoals energiebedrijven).

Tijdens deze Springtij was er ook speciaal aandacht voor de bedreigingen en kansen voor de Waddenzee. Reden voor PRW om hier een extra actieve bijdrage aan te leveren.

Waddenfondsdirecteur Bram van der Klundert opent de werksessie over de Wadden. FOTO: Springtij 2015 | Fjodor C. Buis

Waddenfonds
Het Waddenfonds organiseerde namelijk een aantalwerksessies over het Waddengebied.  Dit fonds heeft nog tien jaar te gaan en nog zo’n 300 miljoen euro te besteden. Volgens directeur Bram van der Klundert is de centrale vraag: ,,ga ik 30 miljoen per jaar subsidiëren of 300 miljoen investeren?”

Uit de verschillende werksessies destilleerden de Springtij-deelnemers vervolgens zeven punten. Eenerzijds dekken die de grootste bedreigingen, maar anderzijds zijn het juist ook de grootste kansen voor het gebied.

Zeven  Kansen Waddenzee
1. Het agrarisch perspectief – waaronder zilte teelt en (culinaire) streekproducten

2. Vispassages  –  waaronder vismigratierivieren, zoet-zout overgangen

3. Recreatie en toerisme – met veel aandacht voor de kustgebieden

4. Eems-Dollard en slimmer baggeren – in de havens en de geulen

5. Garnalen, vis, oesters, mosselen – gesloten gebieden en verduurzaming van de sector

6. Dynamiek van het systeem – waaronder wash-overs

7. Circulaire economie – speelt overal, in het bijzonder bij energie.

Rijke Waddenzee
De punten 1 t/m 6 komen direct voor in het nieuwe Uitvoeringsplan van het Programma naar een Rijke Waddenzee 2015-2018. PRW werkt al langer aan een duurzame visserij, vispassages, slimmer met slib en dynamische kustbescherming.

Een betere beleving van het Werelderfgoed Waddenzee en het uitbouwen van zilte teelt in het Waddengebied zijn nieuwe thema’s voor de komende jaren. Hier wordt inmiddels hard aan gewerkt.

Downloads
Diner Column Bram van der Klundert (Waddenfonds)
Alle presentaties Springtij
Foto’s Springtij
Nieuw Programmaplan PRW 2015-2018

FOTO: Springtij 2015 | Fjodor C. Buijs