Terugblik op 15e ISWS Symposium

dinsdag 7 december 2021

Op het 15e International Scientific Wadden Sea Symposium (ISWSS van 30 november t/m 2 december 2021) presenteerden en discussieerden ruim 180 wetenschappers en andere betrokkenen uit Denemarken, Duitsland en Nederland over de nieuwste wetenschappelijke bevindingen rondom het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee. Klimaatverandering en de daarmee samenhangende zeespiegelstijging worden beschouwd als de grootste bedreigingen voor het wereldwijd unieke ecosysteem van de Waddenzee. De effecten hiervan op de biodiversiteit en de geologische dynamiek van de Waddenzee stonden centraal tijdens het symposium, evenals mogelijke beschermende maatregelen. Zes onderwerpen en de invloed van klimaatverandering hierop werden in afzonderlijke sessies behandeld: vogels, zeezoogdieren, invasieve soorten, sublitorale leefgebieden en ecologische duurzame ontwikkeling. Voor elk onderwerp werden de nieuwste onderzoeksresultaten gepresenteerd. Daarnaast werden aanbevelingen voor het beleid en het beheer van de Waddenzee besproken en verder noodzakelijk onderzoek geformuleerd.

Bijdrage PRW

Martha Buitenkamp van Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) heeft als rapporteur geholpen de aanbevelingen voor onderzoek en beheer rondom onderwaternatuur op te stellen, zoals een vergelijkbare aanpak van monitoring van onderwaternatuur en het op vergelijkbare manier toepassen van Europese regels. Op het symposium was ruim aandacht voor de inzichten van recent Nederlands werk voor beleid en beheer van de Swimway en de onderwaternatuur.

Trilaterale ministerconferentie in 2022

De aanbevelingen worden gebruikt bij de voorbereiding van de trilaterale ministersconferentie in 2022. Daar maken de drie landen met elkaar nieuwe afspraken over het beleid en beheer van de Waddenzee voor de periode 2022-2026.

Lees meer in het nieuwsbericht Wetenschappers zien Waddenzee ernstig bedreigd door klimaatverandering op de website van Waddenzee Werelderfgoed.

Meer informatie:

bij Martha Buitenkamp, m.buitenkamp@anantis.nl, T +31 (0)6 21 57 84 77