Programma naar een rijke Waddenzee

Nieuwsbericht

dinsdag 17 oktober 2017

Sterke daling van aantal kokkels in de Waddenzee

Het totale bestand aan kokkels in de Waddenzee is met een derde (32%) afgenomen ten opzichte van vorig jaar. In het voorjaar van 2016 was er nog een bestand van 364,3 miljoen kilogram versgewicht. Dit jaar komt de bestandsschatting significant lager uit: op 264,6 miljoen kilogram kokkels.

Dit blijkt uit de jaarlijkse kokkelinventarisatie die Wageningen Marine Research uitvoert in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Daarbij wordt niet alleen het kokkelbestand in de Waddenzee geïnventariseerd, maar ook die in de Ooster- en Westerschelde.

De inventarisatie wordt jaarlijks uitgevoerd om te kunnen bepalen hoeveel er gevist mag worden. Daarnaast is het ook van belang voor de evaluatie van beheersmaatregelen en effectstudies in het kader van bijvoorbeeld Natura 2000 en de nieuwe Wet natuurbescherming.

De onderzoekers constateren dat het huidige kokkelbestand wordt gedomineerd door de jaarklasse uit 2011. Deze oude kokkels zijn in de afgelopen jaren te weinig aangevuld met nieuwe aanwas om het bestand op peil te houden. Het wachten is op een nieuwe grote aanwas zoals die van 2011 (bij kokkels is het normaal dat er eens in de 6-8 jaar een grote aanwas is, waarna het bestand geleidelijk aan afneemt).

Scherpe daling
Voor de kokkelvissers is de daling slecht nieuws. Hun oogstbare hoeveelheid (meer dan 50 kokkels per vierkante meter) is zelfs afgenomen met 42%. Toch gaat 2017 nog wel in de boeken als een ‘kokkelrijk’ jaar. Daarvoor is de ondergrens in 2011 gelegd op 21 miljoen kilogram kokkelvlees. Het oogstbare bestand voor 2017 is nu uitgerekend op 22,1 miljoen kilogram.

De onderzoekers geven wel een waarschuwing af. Als er geen goede zaadval is geweest in 2017, en daar wijzen alle signalen vanuit het veld inderdaad op, dan zal 2018 door de grens zakken van een kokkelrijk jaar. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor de kokkelvisserij op het Wad. Daarnaast kan het ook impact hebben op bijvoorbeeld vogelsoorten als de scholekster.

Zeeland
Wageningen Marine Research brengt ook de kokkelbestanden in Zeeland in kaart. Hier zien we al jarenlang een laag aantal kokkels. In de Oosterschelde, waar jaarlijks wel enige aanwas is, is het kokkelbestand ongeveer hetzelfde gebleven als vorig jaar. In de Westerschelde is het bestand van minimale omvang gebleven.

Rijke Waddenzee
Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft een belangrijke rol gespeeld in het tot stand komen van het Meerjaren Akkoord Handkokkelvisserij. Tegenwoordig begeleidt PRW de uitvoering van die afspraken.

UPDATE:
Onderzoeker Karin Troost geeft uitleg bij Omrop Fryslan
Artikel Leeuwarder Courant

rapporten en documenten in dit thema

  • dinsdag 17 oktober 2017

    Kokkelbestand Waddenzee 2017

    De jaarlijkse bestandsinventarisatie van het aantal kokkels in de Waddenzee. Het gaat om het jaar 2017. Uitgevoerd door Wageningen Marine Research in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

    naar rapport

Misschien wil je dit ook lezen?

dinsdag 28 augustus 2018

Massale kokkelsterfte op het wad: Implicaties voor de handkokkelvisserij

Wageningen Marine Research meldde vorige week dat er massale kokkelsterfte is op het Wad. Het gaat om de grootste kokkelsterfte sinds het begin van de metingen in 1990. Wat betekent een ‘arm jaar’ voor de handkokkelvisserij op het Wad?

meer lezen
woensdag 22 augustus 2018

Extreme kokkelsterfte op droogvallende platen Nederlandse kustwateren

Kokkels zijn massaal gestorven op de droogvallende platen in de Waddenzee, de Oosterschelde en de Westerschelde. De kokkelsterfte is vermoedelijk veroorzaakt door het warme weer. Dit meldt Wageningen Marine Research.

meer lezen
woensdag 7 maart 2018

Sterke toename mosselbanken in Nederlandse Waddenzee

Het oppervlak aan mosselbanken op droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2017 is verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit komt door een omvangrijke broedval in de zomer van 2016 en doordat de nieuw gevormde banken hun eerste winter goed hebben doorstaan.

meer lezen
donderdag 20 oktober 2016

Kokkelbestand 2011 nog steeds belangrijke basis voor Waddenzee

De kokkelvoorraad in de Waddenzee wordt nog steeds gedomineerd door de sterke jaarklasse uit 2011. De totale hoeveelheid kokkels is tussen 2015 en 2016 met zo’n 12% afgenomen, maar is nog steeds relatief hoog.

meer lezen
vrijdag 28 augustus 2015

Redelijke aanwas van Kokkelbestand Waddenzee

Het kokkelbestand in de Waddenzee is dit jaar een klein beetje verjongt. Vorig jaar was er amper jonge aanwas. Dit jaar is dat wel iets beter met een totaal van bijna 25.000 hectare aan kokkelbanken. In kokkelvlees uitgedrukt ligt er 38,9 miljoen kilo in bevisbaar gebied.

meer lezen
maandag 23 september 2013

Positieve reacties op Meerjarenakkoord handkokkelvisserij

Twee jaar na het afsluiten van de ‘Meerjarenafspraken Handkokkelvisserij in de Waddenzee’ concluderen de deelnemende partijen dat de uitvoering een succes is. Dit bleek na afloop van het bestuurlijk overleg. Daar werd het akkoord, dat tot stand kwam onder leiding van het Programma naar een Rijke Waddenzee, geëvalueerd.

meer lezen