Sterke daling van aantal kokkels in de Waddenzee

dinsdag 17 oktober 2017

Het totale bestand aan kokkels in de Waddenzee is met een derde (32%) afgenomen ten opzichte van vorig jaar. In het voorjaar van 2016 was er nog een bestand van 364,3 miljoen kilogram versgewicht. Dit jaar komt de bestandsschatting significant lager uit: op 264,6 miljoen kilogram kokkels.

Dit blijkt uit de jaarlijkse kokkelinventarisatie die Wageningen Marine Research uitvoert in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Daarbij wordt niet alleen het kokkelbestand in de Waddenzee geïnventariseerd, maar ook die in de Ooster- en Westerschelde.

De inventarisatie wordt jaarlijks uitgevoerd om te kunnen bepalen hoeveel er gevist mag worden. Daarnaast is het ook van belang voor de evaluatie van beheersmaatregelen en effectstudies in het kader van bijvoorbeeld Natura 2000 en de nieuwe Wet natuurbescherming.

De onderzoekers constateren dat het huidige kokkelbestand wordt gedomineerd door de jaarklasse uit 2011. Deze oude kokkels zijn in de afgelopen jaren te weinig aangevuld met nieuwe aanwas om het bestand op peil te houden. Het wachten is op een nieuwe grote aanwas zoals die van 2011 (bij kokkels is het normaal dat er eens in de 6-8 jaar een grote aanwas is, waarna het bestand geleidelijk aan afneemt).

Scherpe daling
Voor de kokkelvissers is de daling slecht nieuws. Hun oogstbare hoeveelheid (meer dan 50 kokkels per vierkante meter) is zelfs afgenomen met 42%. Toch gaat 2017 nog wel in de boeken als een ‘kokkelrijk’ jaar. Daarvoor is de ondergrens in 2011 gelegd op 21 miljoen kilogram kokkelvlees. Het oogstbare bestand voor 2017 is nu uitgerekend op 22,1 miljoen kilogram.

De onderzoekers geven wel een waarschuwing af. Als er geen goede zaadval is geweest in 2017, en daar wijzen alle signalen vanuit het veld inderdaad op, dan zal 2018 door de grens zakken van een kokkelrijk jaar. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor de kokkelvisserij op het Wad. Daarnaast kan het ook impact hebben op bijvoorbeeld vogelsoorten als de scholekster.

Zeeland
Wageningen Marine Research brengt ook de kokkelbestanden in Zeeland in kaart. Hier zien we al jarenlang een laag aantal kokkels. In de Oosterschelde, waar jaarlijks wel enige aanwas is, is het kokkelbestand ongeveer hetzelfde gebleven als vorig jaar. In de Westerschelde is het bestand van minimale omvang gebleven.

Rijke Waddenzee
Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft een belangrijke rol gespeeld in het tot stand komen van het Meerjaren Akkoord Handkokkelvisserij. Tegenwoordig begeleidt PRW de uitvoering van die afspraken.

UPDATE:
Onderzoeker Karin Troost geeft uitleg bij Omrop Fryslan
Artikel Leeuwarder Courant