Spoorboekje Oliebestrijding

vrijdag 20 juli 2012

Met procesondersteuning van PRW wordt er gewerkt aan een Ecologisch Spoorboekje Oliebestrijding. Dit losbladige boekje biedt op een praktische wijze handvatten voor calamiteitenbestrijders en gebiedsbeheerders om samen snel en specifiek voor de kwetsbare gebieden in de Waddenzee de afwegingen te kunnen maken en te kunnen handelen. Afgelopen jaar is duidelijk geworden dat voor zo’n praktisch “spoorboekje” de beschikbare algemene informatie vertaald moest worden naar de Waddenzee. Daarbij is de verbinding met de gebiedsbeheerders cruciaal. Met hulp van de externe procesbegeleider en de steun en inzet van mensen bij Rijkswaterstaat en de Waddenvereniging is het Ecologisch Spoorboekje Oliebestrijding nu nagenoeg gereed. Na de zomer komt de vervolgstap; Rijkswaterstaat gaat overeenkomsten over oliebestrijding sluiten met de gebiedsbeheerders.