Snelle voortgang in Voorstudie Eems-estuarium

donderdag 1 januari 1970

Het Programma naar een Rijke Waddenzee levert eind dit jaar de Voorstudie maatregelen ecologische verbetering Eems-estuarium op. Binnen de voorstudie werken wetenschappers en belanghebbenden aan goed onderbouwde en integrale maatregelen voor de middenlange termijn. Maatregelen die er naar streven om de oorzaken van het verstoorde estuarium weg te nemen.

In de Voorstudie kijken we naar maatregelen die gaan over een andere governance voor het Eems-estuarium, grootschalig herstel van het meergeulensysteem, komberging of verlenging in de vorm van een meander door de Dollard. Ook maatregelen als verruwing, anders omgaan met slib,  veranderde afvoer van zoet water, of zelfs afsluiten of niet meer verdiepen komen in de studie aan de orde.

Voor de zomer is er door wetenschappers en belanghebbenden een lijst opgesteld van mogelijke grootschalige maatregelen. Rijkswaterstaat heeft de Voorstudie ondersteund door modelberekeningen te laten maken van een aantal van deze maatregelen. Deze modelstudie is gedaan door Royal Haskoning/DHV.

De eerste resultaten van de modelstudie worden nu besproken met deskundigen en op 11 november aan belanghebbenden voorgelegd, met de bedoeling om een aanzet voor de uitvoeringsagenda te leveren. Resultaten van de modelstudie komen tot stand in nauw overleg met Ecologie en Economie in Balans, initiatieven van bedrijven en NGO’s, het Integraal Management Programma en en het Deltaprogramma, met de bedoeling om ze ook in deze programma’s te gaan verankeren voor uitvoering. 

Meer info: Uitleg van de werkwijze bij de Voorstudie