Wageningen Marine Research lanceert Schelpdiermonitor

woensdag 28 oktober 2020

Goed beheer en verbetering van de onderwaternatuur begint met te weten wat de staat van de natuur is. Op de website van de Basismonitoring Waddenzee is het mooi verwoord: “De bodemfauna speelt een vitale rol in de voedselketen en daarmee in het hele ecosysteem van de Waddenzee. Alle levensvormen in en op de wadbodem vormen met elkaar de sterke schakel tussen primaire productie door algen en hogere levensvormen zoals vissen en vogels. Minstens zo belangrijk is de rol van de bodemfauna bij het omzetten van dode organismen in nieuwe voedingsstoffen. Het zwaartepunt in de monitoring van de wadbodem ligt tot nu toe op de schelpdieren, die commercieel van belang zijn.”

Schelpdiermonitoring door WMR

Wageningen Marine Research (WMR) voert deze monitoring uit. De organisatie heeft de eigen gegevens toegankelijk gemaakt in de nieuwe tool Schelpdiermonitor. Andere programma’s zoals SIBES, SUBES en Waddenmozaïk monitoren andere onderdelen van het bodemleven van de Waddenzee. Gegevens worden ook steeds meer met elkaar in verband gebracht en geanalyseerd. Dat is soms complex, en gebeurt stapsgewijs.

DE Schelpdiermonitor

De Schelpdiermonitor bestaat uit interactieve kaarten waar de gebruiker kan inzoomen op het interessegebied. Binnen elke ‘monitor’ kunnen gebruikers de verspreiding en het populatieverloop van diverse soorten schelpdieren (dichtheid en biomassa) in de zoute Nederlandse kustwateren op eenvoudige wijze inzien. Men kan zelf de gewenste soorten selecteren, en door de afzonderlijke jaren scrollen.

De vijf monitoren zijn:

  1. Schelpdieren in de Nederlandse kustzone
  2. Schelpdieren in het sublitoraal van de Waddenzee
  3. Schelpdieren op de droogvallende platen van de Waddenzee
  4. Kartering van droogvallende schelpdierbanken
  5. Schelpdieren in de zoute wateren van de zuidwestelijke delta

Met deze schelpdiermonitor wordt iedereen die daarin geïnteresseerd is in staat gesteld de verkregen data over een lange tijdreeks (vanaf 1990, 30 jaar) te bekijken. En zo’n tool geeft ons dus ook inzicht in het bereiken van de doelen die horen bij een Rijke Waddenzee.