Redelijke aanwas van Kokkelbestand Waddenzee

vrijdag 28 augustus 2015

Het kokkelbestand in de Waddenzee is dit jaar een klein beetje verjongt. Vorig jaar was er amper jonge aanwas. Dit jaar is dat wel iets beter met een totaal van bijna 25.000 hectare aan kokkelbanken. In kokkelvlees uitgedrukt ligt er 38,9 miljoen kilo in bevisbaar gebied.

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek dat IMARES in opdracht van het ministerie van EZ heeft uitgevoerd naar het kokkelbestand in onder meer de Waddenzee.

De onderzoekers hebben ook de bestanden in kaart gebracht voor Zeeeland. Daar gaat het minder goed. Ter vergelijking: in de Oosterschelde is 6,8 miljoen kg aanwezig, en in de Westerschelde 0,05 ml kg. Dit betekent dat het relatieve belang van de Waddenzee voor bijvoorbeeld kokkeletende vogels steeds meer toeneemt.

Opvallend is dat er ook in de westelijke Waddenzee weer veel kokkelbanken in hoge dichtheden aanwezig zijn (zoals onder vlieland, en bij Griend). Hier heeft duidelijk herstel plaatsgevonden ten opzichte van tien jaar geleden. En dit herstel zet nog steeds door.

In 2011 was de laatste grote broedval en deze kokkels zijn inmiddels meerjarig. Daardoor groeien ze niet meer zo hard en er blijven steeds minder van over. Er zijn weliswaar jongere kokkels bijgekomen, maar niet in die aantallen als in 2011.

Rijke Waddenzee
In 2011 zijn er tussen de handkokkelsector, de natuurorganisaties, de provincie Fryslân en het Ministerie van EZ afspraken gemaakt over de duurzame handkokkelvisserij in het Waddengebied. Dit akkoord kwam tot stand onder begeleiding van PRW.