Rapport Algemene Rekenkamer over Waddengebied is uitgebracht

donderdag 28 november 2013

De Algemene Rekenkamer heeft het rapport “Waddengebied: natuurbescherming, natuurbeheer en ruimtelijke inrichting” over de periode 2007-2011 uitgebracht. Het beheer van de Waddenzee verdient volgens de Rekenkamer een betere organisatie.

De Rekenkamer doet daarvoor een aantal voorstellen hoe het beter kan qua organisatie. De Minister van I&M en de staatsecretaris van EZ geven in hun reactie op het rapport aan de problematiek ten aanzien van beheer te onderkennen.

Samen met het Regiecollege waddengebied (RCW) en de Beheerraad wordt nu gewerkt aan voorstellen om de organisatie van het beheer te verbeteren. Daarbij gaat het niet alleen om onderhoud, maar ook om transparantie in de vergunningverlening, toezicht en handhaving, herstelmaatregelen en voorlichting.

Meer info
Rapport van de Rekenkamer
Bestuurlijke reactie van de verantwoordelijke bewindslieden