Publieksactiviteiten Waddenmars

donderdag 16 juni 2022

Op 24, 25 en 26 juni organiseert Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) de Waddenmars. Wij doen dit in samenwerking met Arcadia, Ministerie van de Toekomst en de Waddenacademie. De Waddenmars is bedoeld om jongeren een stem te geven in beleid en hen een toekomstvisie te laten opstellen voor het Waddengebied.

De jongeren doen mee aan een meerdaags programma, waarbij er tijdens de ‘Dag van het Wad’ op zaterdag 25 juni diverse publieksactiviteiten zijn waar iedere geïnteresseerde aan kan deelnemen.

Meedoen aan publieksactiviteiten

De jongeren die meedoen aan de Waddenmars zijn onderverdeeld in drie routes: Noord-Holland, Friesland en Groningen. Verdeeld over deze routes vinden ook de publieksactiviteiten plaats.

Zo kun je zaterdagochtend in Wieringen (route Noord-Holland) met de jongeren in gesprek gaan over Wonen en werken aan de Waddenkust in relatie met klimaatverandering. En kun je ’s middags meer te weten komen over de Vismigratierivier in Kornwerderzand.

In Lauwersoog (route Groningen) kun je zaterdagmiddag deelnemen aan een Oesterrondleiding en cursus om meer over de groei van de oesterbanken en de verwerking van oesters te weten te komen.

Op zaterdagavond kun je in de Theaterkerk Nes (route Friesland) een bijzondere vertoning bijwonen van de film Silence of the Tides. Voorafgaand is er een gesprek met de regisseur van de film Pieter Rim de Kroon.

Meer informatie en aanmelden

Kijk hiervoor op: www.rijkewaddenzee.nl/publieksactiviteiten-waddenmars. We zien je graag verschijnen!

Let op: vooraf inschrijven voor de activiteiten is veelal nodig en er is een beperkte capaciteit (Er geldt: vol = vol).