Nieuwe website over Eems-Dollard online

donderdag 30 januari 2014

Er is een nieuwe website over de Eems-Dollard online: www.ee-eemsdelta.nl . Op de website staat ondermeer een overzicht van projecten die zich afspelen in de regio. Bovendien worden de processen uitgelegd rondom het Integraal Management Plan en Economie & Ecologie in Balans.

De website is een initiatief vanuit Economie en Ecologie in Balans en gerealiseerd door de Provincie Groningen en het Programma naar een Rijke Waddenzee.

Bedoeling is om de samenhang te schetsen tussen de verschillende initiatieven die zich af spelen in de Eems-regio. Ook is er een nieuws-pagina om bezoekers op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.

Website van E&E EemsdeltaVerbetermaatregelen
Het Eems-estuarium vertoont symptomen van verval. De stroming is sterk gekanaliseerd, de vloed loopt hoog op, het water is extreem troebel, de rivier is te nauw opgesloten door landwinning en de waterkwaliteit is slecht. Van de oorspronkelijk rijkdom aan planten en dieren is weinig meer over. Economie en Ecologie in Balans ontwikkelt nu een actieprogramma voor concrete verbetermaatregelen. 

Website: www.ee-eemsdelta.nl  
Twitter:@ee_eemsdelta