Nieuwe brochure ‘Op een onbewoond eiland in de Waddenzee’

maandag 19 december 2016

Onbewoonde eilanden spreken bijna altijd tot de verbeelding. Een nieuwe publieksbrochure geeft samen met online informatie een uniek overzicht van de 10 onbewoonde Waddeneilanden en zandplaten in Werelderfgoed Waddenzee. Door mensen onbewoond dan, want er leven wel heel veel dieren! Men komt meer te weten over de natuur, locatie, dynamiek én de toegankelijkheid van elk onbewoond plekje.

De wadbeheerders werden en worden regelmatig geconfronteerd met vragen over deze bijzondere plekjes in de Waddenzee: waarom is deze zandplaat bijzonder, waarom mag ik er wel/niet komen, wie beschermt de natuur, wat kom ik er tegen, verandert het eiland van vorm, etc. Ieder beantwoordde die vragen op zijn eigen manier en beheerders moesten vaak naar elkaar doorverwijzen.

Rottumerplaat is een van de onbewoonde eilanden in de Waddenzee. © foto: Joop van Houdt
Rottumerplaat is een van de onbewoonde eilanden in de Waddenzee.
© foto: Joop van Houdt

Toegankelijk
Staatsbosbeheer heeft als pilot een student wetenschapscommunicatie de afstudeeropdracht gegeven om informatie over álle onbewoonde eilanden en -platen te ontsluiten voor het Waddenzee-publiek. Het is een gemeenschappelijk project, want alle beheerders van eilanden en platen (Rijkswaterstaat, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Waddenunit van EZ) hebben meegewerkt. Daarnaast is de brochure mede mogelijk gemaakt door Vogelbescherming Nederland (programma Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen) en het Werelderfgoed Waddenzee.

Brochure en website brengen de onbewoonde eilanden en zandplaten in het Nederlandse deel van de Waddenzee op een toegankelijke manier in beeld. Het zijn tien plekken in wat Nederlanders het mooiste natuurgebied van ons land vinden. Er wonen geen mensen en soms mogen die er ook niet komen. Hier heeft de natuur het rijk alleen. Van west naar oost zijn het: Razende Bol, Richel, Griend, Robbenbank, Rif, Engelsmanplaat, Simonszand, Rottumerplaat, Rottumeroog en Zuiderduin.

Waar te verkrijgen?
De brochure heeft een oplage van ruim 7.000 en wordt komende weken breed verspreid over het hele Waddengebied, vooral bij recreatiebedrijven, rederijen, VVV’s en bezoekerscentra. De online informatie staat op www.waddenzee.nl: de website van de ministeries van EZ en I&M, de drie Waddenprovincies in samenwerking met Tresoar en Waddenacademie.

Rijke Waddenzee
Het beter afstemmen van de communicatie tussen de verschillende natuurbeheerders is een van de speerpunten van de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee. Alle beheerders van de Waddenzee gaan hier beter samenwerken op gebieden zoals voorlichting, maar ook het gebruik van materieel en het delen van kennis. PRW ondersteunt de uitvoering hiervan.

FOTO: Joop van Houdt