Mogelijk nieuw Waddeneiland voor natuur en economie

donderdag 20 december 2012

De provincie Groningen heeft serieuze plannen voor een nieuw Waddeneiland tussen Rottumeroog en het Duitse eiland Borkum. De zandplaat van zo’n vijfhonderd hectare, inclusief zeehaven en strand, moet zowel de natuur als de economie dienen, schrijft Trouw. De kosten worden geraamd op een miljard euro.

Het idee is oorspronkelijk van CWN (stichting WAD). Ambtenaren van de Provincie hebben het verder uitgewerkt. Een zeehaveneiland moet een oplossing zijn voor meerdere problemen. Zo moet het eiland de zeestroom afremmen waardoor er minder slib en modder in de Eems terechtkomt. Bovendien kunnen veel zeeschepen al buiten de Eems lossen, waardoor er minder verstoring is.

Ook het bedrijfsleven moet gaan profiteren met de komst van het eiland. De Eemshaven wil een van de grootste duurzame energiehavens van Europa worden, maar de aanvoer van gas en kolen is problematisch omdat zeeschepen weinig tijd hebben om de haven binnen te varen bij hoog tij.

Op het eiland moeten daarom gasterminals en aanlandende elektriciteits- en gasleidingen uit Scandinavië komen. Daarnaast is er ook plaats voor een ‘verkeerstoren’ voor de gehele Waddenzee.

Meer info:
Artikel Trouw: HIER.