Meer inzicht nodig voor zeegrasherstel Waddenzee

woensdag 30 september 2015

Het ontwikkelen van een meerjarig programma voor zeegrasherstel heeft een extra tussenstap nodig. Mogelijk moeten er nieuwe aanvullende (laboratorium)onderzoeken komen om de opbrengst te vergroten.

Belangrijkste knelpunt is namelijk het gebrek aan kennis over wat nu precies de ontwikkeling van zeegras bepaalt. Dat constateren diverse zeegrasdeskundigen na een aantal werksessies.

Gezamenlijke Toekomstvisie
Het Programma naar een Rijke Waddenzee is vorig jaar gevraagd door Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat om een begin te maken met een meerjarig herstel programma voor zeegras. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke Toekomstvisie.

PRW werkt langs twee lijnen voor zeegrasherstel:
–       Wat is de beste locatie voor zeegras?
–       Wat is de beste manier om zeegras te herstellen?

Het in kaart brengen van de beste locatie is inmiddels klaar. Eerder publiceerde PRW al de nieuwe Zeegraskansenkaart.

Het achterhalen van de beste manier om zeegras te herintroduceren blijkt echter een stuk lastiger. Op dit moment zien we dat de meeste uitgezaaide zeegrasvelden in het begin wel iets groeien, maar op de lange termijn niet stand houden.  Dat is opmerkelijk omdat in Duitsland, zelfs vlak over de grens bij Borkum, grote velden aanwezig zijn.

Laboratoriumonderzoek?
PRW is nu bezig met een tussenstap. Het is de bedoeling om meer inzicht te krijgen op de sturende factoren achter zeegrasherstel in Nederland. Daarom wordt er nu gekeken naar de mogelijkheid om, als aanvulling op de veldproeven, nieuwe onderzoeken te starten, zoals experimenten in een laboratorium.

Belangrijke vraag daarbij zal zijn; waarom lukt het wel in Duitsland en niet in Nederland? Mogelijk komt dat door de samenstelling van het water. Of is rust van de wadbodem belangrijk.

Praktijkproeven
Ondertussen staat het werken aan zeegrasherstel niet stil. Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat plaatsen en onderzoeken op diverse plaatsen zeegras. Zo kunnen we in de praktijk blijven zien wat de faal- en succesfactoren zijn.

Rijke Waddenzee
Op dit moment is er nog maar een paar hectare zeegras in de Nederlandse Waddenzee. Het past in het streefbeeld van een Rijke Waddenzee dat er in de toekomst weer grote zeegrasvelden zijn die een leefgebied vormen voor tal van dieren.

 

 

FOTO: Nico Laros/Waddenunit