Jaarlijkse mosselzaadinventarisatie: 520.000 mosselton in Waddenzee

donderdag 10 oktober 2013

De jaarlijkse inventarisatie mosselzaad westelijke Waddenzee (tussen Terschelling-Harlingen, Afsluitdijk, Den Oever-Texel-Vlieland) is afgelopen maand afgerond. Op basis hiervan is ingeschat dat de totale oppervlakte sublitoraal mosselzaad, halfwas -en meerjarige mosselen 2332 hectare bedraagt. De geschatte hoeveelheid mosselen is 520.000 mosselton (1 mt. = 100 kiliogram).

De inventarisatie werd onder leiding van buro MarinX, uitgevoerd met de mosselkotter BRU 68 en de Waddenunit van EZ. De inventarisatie vindt plaats door zo’ n 500 stations te bezoeken en daar een sleep te doen met een mosselkor, waarna de vangst wordt vastgesteld en genoteerd. Bij de schatting van 520.000 mosselton valt echter wel een kanttekening te plaatsen; hiervan is slechts 55.000 mt. nieuw zaad dat in 2013 is geboren.

Ter illustratie; vorig jaar werd de hoeveelheid nieuw zaad in de westelijke Waddenzee geschat op het tienvoudige! Aan de andere kant in 2010 en 2011 was het 0. Volgens Nico Laros van de Waddenunit zijn deze sterke schommelingen inherent aan de natuur. ,,Gelukkig staat er voor de komende winter desondanks een prachtig sublitoraal (onder water) bestand, waar de Topper -en Eidereenden ruimschoots kunnen fourageren.”

Geen aanvraag Mosselvisserij
Omdat de mosselvissers in het najaar vooral geïnteresseerd zijn in fijn mosselzaad (en dat is er dit jaar maar beperkt), heeft het bestuur van de PO-mosselen besloten dat er geen aanvraag komt voor de mosselzaadvisserij, najaar 2013. Dit betekent dat de aanwezige zaadbanken onbevist de winter ingaan.