Jaarlijks ruim 200.000 bezoekers voor Werelderfgoed Waddenzee

donderdag 17 juli 2014

Het Werelderfgoed Waddenzee wordt jaarlijks door ruim 200.000 bezoekers actief beleefd. Deze mensen doen mee aan activiteiten zoals wadlopen, kanoën en vogels spotten. Daarbij krijgt ruim 80% van de bezoekers ook melding van de Werelderfgoedstatus.

Dit blijkt uit onderzoek van drie studenten van het Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Zij hebben onderzoek gedaan naar het aanbod van wadbeleving in het Nederlandse Waddengebied in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee. Door middel van interviews en een vragenlijst zijn aanbieders van wadbeleving ondermeer ondervraagd over het soort excursies dat wordt aangeboden en hoe de Werelderfgoedstatus wordt gebruikt.

Werelderfgoed Waddenzee
De onderzoekers hebben 43 ondernemers gevonden die een activiteit aanbieden (gericht) op Werelderfgoed Waddenzee. Activiteiten op de Waddeneilanden zelf (zoals fietsen door de duinen en een bezoekje aan het Noordzeestrand) vallen dus buiten het onderzoek omdat dit geen Werelderfgoed is.

Wadlopen is de meest populaire activiteit op de Waddenzee FOTO: Wim Schoorlemmer

Strenge regels logo
Opvallend was dat 81.4% van de ondervraagde ondernemers tijdens hun activiteit iets meldt over Werelderfgoed status. Slechts 16.3% maakt actief gebruik van het Werelderfgoed logo om hun activiteit op de Waddenzee te promoten. Het gebruik van het logo is aan strenge regels gebonden en voor sommige ondernemers zijn die regels niet haalbaar of teveel rompslomp.

Slapen op ‘t Wad
Uit het onderzoek bleek verder dat ondernemers verwachten dat overnachtingsplaatsen op en aan ’t Wad een waardevolle aanvulling zouden kunnen zijn op de beleving van de Waddenzee.

DOWNLOAD: Onderzoek: Beleving Werelderfgoed Waddenzee

PRW verkent op verzoek van verschillende organisaties en als onderdeel van de Samenwerkingsagenda Beheer welke rol PRW kan spelen in het verbeteren van de toeristische beleving van de Waddenzee als Werelderfgoed. Daarbij moet ondermeer duidelijk worden waar vraag naar is en in hoeverre dat bij kan dragen aan het streefbeeld van een Rijke Waddenzee.