EU: bijvangsten visserij beperken

woensdag 27 februari 2013

De Europese visserijministers hebben afspraken gemaakt over de uitvoering van de plicht om alle vis aan land te brengen. Het nieuwe Europese visserijbeleid gaat ervan uit dat bijvangsten zoveel mogelijk worden beperkt en niet meer overboord worden gezet.

Op dit moment wordt er veel vis teruggegooid in zee, stelt het ministerie van EZ. Dat is vooral vis die niet verkocht kan worden of waarvoor de visser geen quotum heeft. Veel teruggegooide vis sterft, aldus de Europese ministers. Deze praktijk willen de ministers terugdringen door bijvoorbeeld beter vistuig.

Aanlandplicht
Bovendien komt er, onder bepaalde voorwaarden, een aanlandplicht voor bijvangst. Hierna kan er vismeel of biobrandstof van worden gemaakt. Tegenstanders van de aanlandplicht stellen juist dat er zo onnodig veel (jonge) vis omkomt.

Waddenzee
Eerder al gaf het Europees Parlement aan dat bijvangst naar de wal zou moeten worden gebracht. De aanvoer zou dan van het nationale quotum worden afgetrokken. Maar de Visserijministers hebben nu aangegeven dat een klein deel van de bijvangst niet aangeland hoeft te worden en daarmee ook niet afgetrokken wordt van het quotum. Indien bijvoorbeeld de garnalenvissers in de Waddenzee de bijvangst aan land moeten brengen, kan dit gevolgen hebben voor de visserij in de Waddenzee.

Er moet uiteindelijk nog afstemming plaatsvinden tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Visserijministers. Het is de bedoeling dat er dan in juni een definitief akkoord komt.