Drie miljoen voor dijkdoorbraak Vismigratierivier

maandag 8 december 2014

Het Waddenfonds draagt voor 3 miljoen euro bij aan de eerste fase van de Vismigratierivier. Het gaat hier om de aanleg van een coupure (doorgang) in de Afsluitdijk.

Dit heeft het Waddenfonds bekendgemaakt. De aanvraag is ingediend door de gemeente Súdwest-Fryslân. De totale kosten voor de opening in de Afsluitdijk bedraagt een kleine18 miljoen euro.

De coupure is op zichzelf al een doorgang in de dijk die geschikt is voor vissen om doorheen te trekken. De tweede fase voorziet ondermeer in de aanleg van een rivier om zo een natuurlijke overgang te creëren en te voorkomen dat er zoutwater in het IJsselmeer komt.

Vismigratierivier helpt trekvissen
De toekenning van de Waddenfondssubsidie volgt na de bekendmaking van Rijk en Regio dat het mogelijk is om een opening in de Afsluitdijk mee te kunnen nemen in de verdere planuitwerking om de Afsluitdijk te versterken, zodat deze in de toekomst voldoet aan alle veiligheidseisen.

Dankzij de Vismigratierivier hebben trekvissen weer de mogelijkheid om via een geleidelijke overgang van zoet naar zout water te migreren tussen het IJsselmeer en de Waddenzee of andersom. De Vismigratierivier wordt nabij de sluizen van Kornwerderzand aangelegd omdat de grote hoeveelheid zoetwater die door de spuisluizen naar de Waddenzee stroomt een grote lokstroom vormt voor trekvissen. Nu slagen die er maar mondjesmaat in de barrière van de Afsluitdijk te nemen. Als de Vismigratierivier klaar is, kunnen ze in grote getale naar hun paaigebieden trekken.

Meer info:
www.vismigratierivier.nl