De Nieuwe Afsluitdijk als Icoon van Nederland?

woensdag 5 november 2014

De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) is door het kabinet aangewezen als één van de elf kanshebbers om tot Icoon van Nederland benoemd te worden. Nationale Iconen zijn innovatieve projecten met (potentieel) grote maatschappelijke en economische impact. Innovaties waar we nu en in de toekomst trots op kunnen zijn. Zoals de Deltawerken, de kunstnier of de Compact Disk uit het verleden.

De jury onder leiding van Hans Wijers was zeer onder de indruk van de hoge kwaliteit en originaliteit van de circa 165 inzendingen. De rijke oogst, variërend van nieuwe vindingen van kleine ondernemers tot grootschalige programma’s waar nu al tientallen mensen mee bezig zijn, laat zien dat Nederland veel kennis, creativiteit en ondernemerschap in huis heeft, aldus Weijers.

Uit die reeks zijn nu 11 kanshebbers geselecteerd. De Nieuwe Afsluitdijk is daar één van.

UPDATE: Helaas is DNA net buiten de prijzen gevallen. Wie er wel gewonnen heeft? Kijk op: http://www.rvo.nl/nationaal-icoon-2014   

Energie van de toekomst
Voor De Nieuwe Afsluitdijk vormt duurzaamheid de basis van alle ambities. Zo is er op De Nieuwe Afsluitdijk ruimte voor verschillende duurzame manieren van energie opwekking. Zonne-energie, stromingsenergie (energie uit de werking van eb en vloed) en Blue-energy (energie uit de interactie tussen zoet- en zoutwater).

Afsluitdijk open voor vis
Maar duurzaamheid zien we ook terug in de plannen voor de aanleg van de Vismigratierivier. Uit onderzoek blijkt dat de Vismigratierivier vele miljoenen vissen kan laten passeren door de Afsluitdijk. Daarnaast wordt er ook volop geëxperimenteerd met visvriendelijk sluisbeheer en de aanleg van vispassages. Al die maatregelen versterken elkaar en maken de Afsluitdijk ook echt open voor vis. 

Donderdag 6 november heeft Minister Henk Kamp van Economische Zaken de winnaars bekend gemaakt in het bijzijn van Koning Willem Alexander. Wie die winnaars zijn, vind je HIER.

Rijke Waddenzee
Het Programma naar een Rijke Waddenzee trekt in opdracht van DNA de planuitwerking voor de aanleg van de Vismigratierivier. Dit moet de visstand verbeteren en biedt tevens kansen voor ecologie, visserij en toerisme.