Beschermingsbeleid onderwaternatuur op trilaterale agenda

donderdag 14 oktober 2021

Programma naar een Rijke Waddenzee organiseerde op 24 september een webinar over de wijze waarop de drie Waddenlanden invulling hebben gegeven aan de Europese richtlijnen voor de bescherming van de onderwaternatuur in de Waddenzee.

De wettelijke bescherming van de onderwaternatuur op grond van de Europese richtlijnen blijkt per land verschillend geïmplementeerd te zijn. Nederland heeft in vergelijking met Duitsland en Denemarken minder soorten en habitats onder het beschermingsregime gebracht. Ook de Kaderrichtlijn Mariene Strategie is niet van toepassing op het Nederlandse deel van de Waddenzee, in tegenstelling tot het Duitse en Deense deel. Een ecosysteemgerichte benadering, die ook vereist is op grond van het OSPAR-verdrag, is in Nederland niet via wetgeving af te dwingen.

Praktijk

Maar de vraag is of het beleid in de praktijk ook anders zal uitpakken. Alle sprekers hebben in hun eigen land ingewikkelde discussies meegemaakt over het toestaan van activiteiten met negatieve effecten op de zeebodem.   

Voorzitter Bernard Baerends, algemeen secretaris van het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS), concludeerde dat onze rijke onderwaternatuur een goede bescherming verdient en dat er op dat gebied nog veel te doen is binnen de trilaterale samenwerking.

Samenvatting en Presentaties