Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee stimuleert verantwoord Vaargedrag

dinsdag 24 december 2013

Het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee 2014-2018 is klaar. Doel van het actieplan is het stimuleren van verantwoord vaargedrag. Daardoor kan de natuur zich evenwichtig ontwikkelen en is er ruimte voor vaarrecreatie op het Wad.

Het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee is een vervolg op het Convenant Vaarrecreatie Waddenzee. Het is gericht op het verder versterken van het evenwicht tussen de natuur en de vaarrecreatie op de Waddenzee. Doel is daarmee ondermeer de basis te leggen voor een (verantwoorde) uitbreiding van het aantal ligplaatsen in de jachthavens aan de Waddenzee.

Beleef het Wad
Daarnaast dragen de maatregelen uit het Actieplan bij aan het versterken van de beleving van het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee en sluit dit plan nauw aan bij de Havenvisie “Verantwoord Varen op het Wad” (2010) en het lopende Waddenfondsproject “Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen” .

Droogvallen op 't Wad. Een unieke natuurervaring. FOTO: C.Kooistra/PRWGoede samenwerking
Het Actieplan is het gezamenlijk resultaat van de samenwerking tussen Watersportverbond, Waddenprovincies, ministerie van Economische Zaken (incl. Waddenunit), Rijkswaterstaat, kust- en eilandgemeenten in het Waddengebied, natuurorganisaties en watersportorganisaties.

Het Streefbeeld van het Programma naar een Rijke Waddenzee is een belangrijke bouwsteen geweest voor het Actieplan. Het Actieplan Vaarrecreatie zal vanaf 2014 periodiek worden besproken en aangescherpt, aansluitend op de vergadering van de Beheerraad Waddengebied. PRW voert het secretariaat van de Beheerraad.

Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee2014-2018

(BRON: Watersportverbond)