WadLab | van het Wad op je bord

maandag 24 februari 2020

Met een welgemikte handbeweging schiet het bierdopje in een boog van de bank op de vloer, om vervolgens door te glijden tot onder de tafel. Yfke schiet er achteraan en is binnen twee tellen weer terug; bierdopje tussen de tanden, een uitdagende blik en de staart in een niet aflatende kwispelbeweging. Yfke boft, want de komende 24 uur zijn er genoeg liefhebbers in het Brouwdok om haar favoriete spelletje mee te spelen.

Het Brouwdok in Harlingen; de enige brouwerij met uitzicht op de Waddenzee. Het Brouwdok; de thuishaven van Yfke én buitendijks gebrouwen bier. En voor de komende 24 uur het decor voor het WadLab | van het Wad op je bord, waarin een groep koplopers en frisdenkers een toekomstbestendige oogst van voedsel in en om de Waddenzee gaan verkennen.

WadLab van het Wad op het bord - groepsfoto @PRW

Buiten gebaande paden

Deze koplopers en frisdenkers zijn op persoonlijke titel uitgenodigd, hebben diverse achtergronden, een hart voor duurzaamheid én een link met de voedselketen. Van visser tot boer, van pionier tot handelaar, van kok tot marien ecoloog en van marketeer tot investeerder. En allemaal zijn ze de uitdaging aangegaan om los te komen van de belangen in het hier en nu, de blik op de toekomst te richten en buiten de gebaande paden te treden. Dat klinkt vanzelfsprekend maar is het niet. Wij, mensen, hechten ons snel aan vertrouwde handelingen, smaken, geluiden en gebaande paden. Dus als er een verkenningsproces start naar een duurzamer alternatief voor de gewaardeerde en intensief gebruikte schelpenpaden op de Waddeneilanden, is dit direct aanleiding voor een fervent bezoeker van Schier om een petitie te starten. Actie! Ten behoud van de schelpenpaden omdat “het knerpen van de schelpen onder je fietsbanden zo hoort bij het eiland”. Bij nader inzien is de petitie vroegtijdig stopgezet. Toch maar ‘ns afwachten welke alternatieven er zijn voor het omploegen van de zeebodem om schelpen op te halen.

Transitie

Hulde aan de koplopers en frisdenkers die buiten de gebaande paden willen treden! Vanuit een samenwerkingscode en als collectief wordt een toekomstige oogst verkend. Wat moet opgebouwd worden? Wat moet het nieuwe normaal worden? Uiteindelijk doel is het voeden, richten en versnellen van de transitie naar een duurzame Waddeneconomie. Een economie met een nieuwe balans tussen natuur en medegebruik, nieuwe verdienmodellen en met een gezamenlijk verhaal dat met trots wordt uitgedragen. Waarom? Omdat we daarmee bijvoorbeeld kunnen inspelen op veranderende voedselconsumptie en klimaatverandering. En kansen en uitdagingen zijn er. Is duurzaam vissen op Wadgarnalen winst voor vissers en natuur? Om die vraag bevestigend te kunnen beantwoorden zijn tijdens het WadLab ideeën ontwikkeld om de huidige vicieuze cirkel – geen vraag, geen aanbod – te doorbreken. En dan zeewier. Dat zit als product al in de lift; van voedsel tot huidverzorging en van vleesvervanger tot smaakmaker. Tijdens het WadLab is een link gelegd met de Waddenzee door zogenaamd Wisselwier van najaar tot voorjaar te telen op mosselzaad invanginstallaties. Wat is hiervan de meerwaarde en past het bij Werelderfgoed Waddenzee?

Diversiteit en dynamiek

Een blik op de playlist naast de deur toont hoe divers het gezelschap is. En dat geeft meteen ook de energie en de dynamiek weer. Want wat doet een archeoloog bij een verkenning naar een toekomstige oogst? Niet toevallig doet de betreffende archeoloog onderzoek naar het leven van de bewoners in en rond de kwelders lang voordat er dijken waren. Wat aten ze, wat voor gewassen teelden ze? En dat kan ons  nu wat leren over de teelt van gewassen op de zilter wordende kleigronden aan de Waddenkust. Met het verleden kun je dus echt je blik verruimen om meer toekomstmogelijkheden te zien.

Met alle diversiteit in huis, valt bij iedereen de motiverende videoboodschap van Minister Carola Schouten in de smaak. En met de feedback van de bevlogen en kundige panelleden komen vervolgacties scherper in beeld.

Aan de slag met oogst

WadLab | van het Wad op je bord was 24 uur lang inspiratie dankzij de inzet en denkkracht van alle deelnemers!

Lees hier het uitgebreide verslag.

En daar blijft het niet bij; in verschillende samenstellingen worden acties nu opgepakt en ideeën uitgewerkt. Ook PRW levert daaraan graag een bijdrage; zo gaan we onder andere op zoek naar vissers en restaurants die aan de slag zouden willen met de Wadgarnaal, bekijken we met betrokken partijen of we een zogenaamde schetsschuit kunnen organiseren voor een mogelijk nieuwe Waddenzee-ondernemer in het Eierlandse Gat, ondersteunen we de stichting Zilte Zones in de verkenning naar een doorstart van polder Wassenaar op Texel als proeflocatie voor mariene aquacultuur en gaan we de kennisuitwisseling met het Zeeuwse stimuleren.

En, als er voldoende behoefte en aanleiding voor is, organiseren we eind dit jaar een vervolgsessie in het Brouwdok. Yfke zal zich zonder twijfel volledig inzetten om er weer een energieke bijeenkomst van te maken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.