Wat zie jij in jouw Waddengebied?

De nominatieronde is nu klaar. Er kan niet meer gestemd of genomineerd worden. Er is in totaal 312 keer gestemd en genomineerd! Op 12 maart om 19.00u in de Brouwdok te Harlingen praten we graag verder over jullie nominaties en stemmen. Voor meer informatie en het inschrijfformulier ga naar deze pagina. Hopelijk zien we je dan!

Meer informatie
Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) zet zich in de kernwaarden en beleving van ons Waddengebied te behouden, te bevorderen en verder te ontwikkelen. Dit vraagt niet alleen om een kritische kijk naar nieuwe ontwikkelingen, maar ook goed te kijken naar het bestaande. Hoe ziet onze ruimtelijke omgeving er nu uit, wat valt ons op en welke gebouwen, objecten en (braakliggende) terreinen hiervan passen eigenlijk niet (meer) bij onze gezamenlijke kernwaarden en zouden we op termijn afscheid van moeten nemen of duurzame herbestemming moeten krijgen. Hierover valt natuurlijk altijd te twisten en dat is juist goed! Programma naar een Rijke Waddenzee wil graag de discussie hierover aanjagen vanuit uw perspectief en gevoel bij wat een Werelderfgoed is of zou moeten zijn en uw beleving over wat hierbij aansluit, maar ook vooral wat niet (meer) past.

Wad zie jij is een initiatief van het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) en draagt bij aan het thema Versterken Kernwaarden Werelderfgoed.