Meerdaagse Waddenmars voor jongeren

Op 24, 25 en 26 juni 2022 organiseren we in Nederland de Waddenmars met en voor jongeren die zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst van de Wadden. Om hiermee jongeren een stem te geven in beleid en toekomstvisies voor het Waddengebied. Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) ontwikkelde hiervoor in samenwerking met Arcadia,  Ministerie van de Toekomst en de Waddenacademie een meerdaags programma.

De Waddenmars biedt de jongeren een Waddenbeleving als nooit tevoren. Met twee dagen vol activiteiten op en rond het Wad die alle zintuigen prikkelen en met ontmoetingen en gesprekken met experts, bewoners uit het gebied, toevallige voorbijgangers en schoolklassen.
Gericht op de toekomst van het Wad; de balans tussen ecologie en economie én het nalatenschap van het Wad voor volgende generaties. 

Alle input gebruiken de jongeren op de derde dag tijdens een plekberaad. Dan stellen ze een manifest op met het toekomstbeeld voor het Wad in 2050 en de wijze waarop de jongeren daarin een stem willen hebben.

Het manifest wordt na afloop van de Waddenmars overhandigd aan Donné Slangen, Waarnemend Directeur-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied. Een aantal jongeren kan vervolgens (aanvullend) deelnemen aan de trilaterale jongerenconferentie eind augustus/begin september, vooruitlopend op de trilaterale Ministersconferentie eind november 2022.

Oproep minister

Programma mini Waddencollege

20 mei vond er online een mini Waddencollege plaats voor de deelnemers aan de Waddenmars. Naast dat er genoeg gelegenheid werd geboden voor een eerste kennismaking, zullen deskundigen van der Waddenacademie presentaties geven. Achtereenvolgens zijn dit Prof. Dr. Ir. Katja Phillipart over Ecologie en Prof. Dr. Pieter van Beukering over Economie.

Drie waddenprovincies – drie routes

De Waddenmars bestaat uit drie routes, met elk een eigen startpunt, die eindigen in Moddergat. Drie groepen van 10 jongeren met begeleiding volgen gezamenlijk één van deze routes. De startpunten van de routes zijn:

  1. Treinstation Delfzijl (route Groningen)
  2. Bootterminal Harlingen-Haven (route Friesland)
  3. Bootterminal Den Helder (route Noord Holland)

Publieksactiviteiten Waddenmars

Er is ook een mogelijkheid om als ‘publiek’ aan te sluiten bij de Waddenmars. Kijk voor de publiekactiviteiten en de aanmeldopties hier. Je kunt aansluiten om je kennis te delen, zelf geïnspireerd te raken of gewoon omdat je het fijn vindt om in gesprek te gaan over de toekomst van het Wad. 

In de komende tijd plaatsen we nog meer informatie over het programma van de Waddenmars. Wil je nu al meer weten of heb je vragen? Stuur dan een mail naar rijkewaddenzee@gmail.com.