TRANSITIESCHETS DUURZAME MOBILITEIT

Met input van velen stelde Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) in co-creatie met Green Bridges, DRIFT, Urgenda en WeLoveEarth een Transitieschets duurzame mobiliteit Waddeneilanden op. In deze schets brengen wij in beeld hoe het komend decennium de transitie naar duurzame mobiliteit naar de Waddeneilanden vorm kan krijgen: de ambitie is emissieloos, impactarm en adaptief! Passend bij de UNESCO Werelderfgoed waarden van de Waddenzee.

PRW geeft hiermee invulling aan de opdracht voor het inrichten van het benodigde proces voor de bereikbaarheid van de Waddeneilanden op lange termijn (2050).

Transitieschets online

Bekijk onze Transitieschets hier. In 2022 zal PRW verder bijdragen aan de transitiebeweging samen met betrokkenen. Deze schets blijft in ontwikkeling en wordt eind 2022 weer geactualiseerd.