Programma naar een rijke Waddenzee

Vorige Volgende

Strategie 3

Vogels: flyway en verbeteren broedsucces

Vogels: flyway en verbeteren broedsucces
Zo’n 12 miljoen vogels per jaar gebruiken de Waddenzee als tussenstop op hun trektocht om te broeden, foerageren en te rusten. Eén derde van deze trekvogels is voor tenminste 50% van de totale wereldpopulatie afhankelijk van de Waddenzee voor hun voortbestaan. Kortom, de Waddenzee is onmisbaar.

Dit gegeven is ook één van de belangrijkste pijlers van de UNESCO Werelderfgoed erkenning. PRW heeft samen met de Duitse en Deense overheid het Wadden Sea Flyway Initiative (WSFI) opgericht. Bovendien werkt PRW, samen met verschillende onderzoeksinstellingen en natuurbeheerders, aan het opzetten van een uniforme  monitoring langs de hele trekroute. En we agenderen de flyway-samenwerking. Daarnaast werken we samen met alle beheerders in het Waddengebied om het broedsucces van vogels te verbeteren, onder meer door beheermaatregelen.

Doel van de strategie
PRW zet in op een Waddenzee die optimaal is ingebed in de internationale keten van wetlands. Daarbij ligt de nadruk op de onmisbare broed-, foerageer- en rustplaats die de Waddenzee is voor vogels. De aandacht voor het belang van het Waddengebied als internationale stepping stone moet daarbij regionaal en internationaal versterkt worden.

Het Wadden Sea Flyway Initiative (WSFI)
PRW zet met het WSFI in op het realiseren van gezonde trekvogelpopulaties en een veerkrachtig netwerk van vogelgebieden. Dit doet PRW trilateraal samen met overheden, belangenorganisaties, onderzoeksinstellingen en vrijwilligers. Om dit te kunnen bereiken is onder andere monitoring en capaciteitsopbouw voor het uitvoeren van tellingen langs de hele vogeltrekroute noodzakelijk. PRW heeft een integrale monitoringssystematiek opgezet en investeert in het mogelijk maken van regelmatige (simultaan)tellingen.  Jaarlijks worden er in een aantal sleutelgebieden langs de flyway tellingen gedaan. Eens in de zes jaar is er een synchroon-telling langs meer dan 30 landen. Hiermee komen hiaten in beeld en kunnen er passende maatregelen genomen worden om de trekvogelpopulaties te verbeteren. Daarnaast werkt PRW aan het opstellen van een communicatie- en donor/fondsenstrategie voor een duurzame borging van dit programma.

Verbeteren broedsucces vogels
Ook de teruggang van populaties en het verminderde broedsucces heeft de aandacht van PRW. In natuurlijke systemen is weliswaar altijd sprake van schommelingen in het broedsucces en de overleving van soorten. In een goed functionerend ecosysteem hoort dat erbij, maar als de leefomgeving structureel verslechterd kan het op de lange termijn misgaan. Zo zien we bij bepaalde soorten een ontwikkeling die op andere oorzaken dan een natuurlijk functionerend systeem duidt. PRW ontwikkeld daarom een plan voor het verbeteren van broed- en hoogwatervluchtplaatsen.

Betrokken partijen
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit , de drie Waddenprovincies, Coalitie Wadden Natuurlijk (samenwerkende natuurorganisaties), Common Wadden Sea Secretariat, Wadden Sea Flyway Initiative, BirdLife International, Wetlands International, Duitse- en Deense overheidsorganisaties en diverse onderzoeksinstellingen, met name SOVON Vogelonderzoek Nederland.

Nieuws over deze strategie

donderdag 28 februari 2019

Voorverkenning hoogwatervluchtplaatsen Waddengebied klaar

Het gaat nog steeds niet goed met verschillende vogelpopulaties die afhankelijk zijn van de Waddenzee. Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft opdracht gegeven voor een analyse naar kansen en knelpunten bij hoogwatervluchtplaatsen.

meer lezen
maandag 11 juni 2018

Eerste resultaten Afrika flywaytelling 2017

Meer dan 800.000 Bonte Strandlopers en 50.000 Tureluurs op de Banc d’Arguin (Mauritanië). En zeker 80.000 Zomertalingen in de delta van de Djoudj (Senegal). Zomaar wat indrukwekkende aantallen uit het Afrikaanse kustdeel van de Oost Atlantische  trekroute waarlangs  in 2017 de integrale watervogeltelling  plaatsvond.

meer lezen
maandag 14 mei 2018

Actieplan Broedvogels Waddenzee kan in werking!

Het gaat slecht met de broedvogels van de Waddenzee. Het Actieplan voor Broedvogels moet de negatieve trend ombuigen. PRW heeft samen met alle beheerders in het Waddengebied knelpunten in beeld gebracht en maatregelen integraal afgestemd.

meer lezen
Meer nieuws over deze strategie

rapporten bij deze strategie

 • maandag 11 juni 2018

  Flywaytelling Afrika 2017

  Eerste resultaten van de flywaytelling van 2017 langs het Afrikaanse deel van de route. De uitkomsten zijn belangrijk om te bepalen waar welke maatregelen nodig zijn om de wadvogels te beschermen (PDF, 5.0 MB).

  naar rapport
 • vrijdag 11 mei 2018

  Actieplan Broedvogels Waddenzee

  Het gaat slecht met de broedvogels van de Waddenzee. Het Actieplan voor Broedvogels moet de negatieve trend ombuigen. Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft samen met alle beheerders in het Waddengebied knelpunten in beeld gebracht en maatregelen integraal afgestemd

  naar rapport
 • donderdag 12 januari 2017

  Overzichtskaart Flyway

  Welke landen doen mee? Overzichtskaart Flyway (PDF, 3.2 Mb)

  naar rapport
 • zondag 21 augustus 2016

  Oesterbanken en Scholekster

  Hoe meer oesters er zijn op een schelpdierbank, des te minder aantrekkelijk wordt die voor de bedreigde Scholekster. Onderzoek Sovon en NIOZ in opdracht van PRW (PDF, 4.2 Mb).

  naar rapport
 • donderdag 10 september 2015

  Krantenartikel Flyway Telling

  Voorpagina nieuws bij DvhN en de LC: de alarmerende uitslag van de vogeltelling langs de flyway

  naar rapport
 • woensdag 2 september 2015

  Handleiding voor monitoring Westelijk Afrika langs de Flyway

  Handleiding en strategie voor monitoring Westelijk Afrika langs de Flyway (PDF, 1.6 Mb).

  naar rapport
 • woensdag 2 september 2015

  Raamwerk Monitoring Flyway

  Raamwerk Monitoring Flyway (PDF, 1.5 Mb).

  naar rapport
 • woensdag 10 juni 2015

  Adviesrapport Delany Flyway

  Adviesrapport van Delany voor vorderingen Flyway (PDF, 2.0 Mb).

  naar rapport
 • dinsdag 4 februari 2014

  Krantenartikel Flyway

  Krantenartikel in de LC en DvhN over noodzaak monitoring Flyway

  naar rapport
 • zondag 2 februari 2014

  Tonder Visie over Flyway

  Tønder Verklaring Visie Flyway

  naar rapport
 • vrijdag 10 januari 2014

  Animatiefilm Flyway

  Animatiefilmpje over de Flyway Waddenzee Wadden Sea
  Animatiefilmpje over de Flyway.
  naar rapport
 • donderdag 17 maart 2016

  Resultaten Flyway-onderzoek

  september 2015, (PDF, 8.2 Mb)

  naar rapport
 • woensdag 16 maart 2016

  Nieuwe kansen voor bedreigde wadvogels

  maart 2014, (pdf, 5.0 Mb)

  naar rapport