Programma naar een rijke Waddenzee

Vorige

Strategie 9

Effecten van externe invloeden

Externe Invloeden
De (Nederlandse) Waddenzee is onderdeel van een groter geheel. Ontwikkelingen op de Noordzee, op de eilanden, de kwaliteit van het rivierwater, maar ook klimaatverandering en de indringing van exoten hebben allemaal invloed op natuurwaarden en het ecologisch functioneren van de Waddenzee. Door meer aandacht te hebben voor externe ontwikkelingen kunnen we beter begrijpen hoe we daarmee moeten omgaan om het streefbeeld van een Rijke Waddenzee in 2030 daadwerkelijk te kunnen realiseren.

Doel van de Strategie
PRW vindt het van belang om externe invloeden in kaart te brengen en te bespreken met deskundigen en gebruikers. Op basis daarvan moeten mogelijk beheermaatregelen veranderd/aangepast worden, zodat het Streefbeeld van een Rijke Waddenzee in 2030 gerealiseerd is.

Uitwerking
Als onderdeel van de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee (SWA) er één systeem van basismonitoring in de Waddenzee ontwikkeld. Dit systeem zal de benodigde informatie moeten gaan leveren om de ontwikkeling van externe factoren te kunnen volgen. PRW ondersteunt dit proces en legt verbanden om waarnemingen te interpreteren in een integrale context.

Samen met de Waddenacademie heeft PRW het Waddenhuisberaad georganiseerd in 2016. Een aantal deskundigen op het gebied van economie en ecologie heeft een overzicht opgesteld van de verschillende “drukfactoren” in de Waddenzee en deze vervolgens van een waardeoordeel voorzien. Voor het ontrafelen van de ecologische impact (ontwikkeling van indicatoren voor effecten op onderdelen van het ecosysteem) is het Cascademodel gebruikt.  De resultaten van dit beraad geven niet alleen een overzichtelijke ranking op basis waarvan bepaalde keuzes gemaakt kunnen worden. Het wordt ook gebruikt bij het opstellen van de nieuwe versie van de Structuurvisie Waddenzee (de huidige Structuurvisie loopt tot en met 2017).

Beheer Waddenzee
Sinds 2013 vervult PRW de secretaris-functie voor de Beheerraad Waddengebied. Ook  coördineert PRW de stappen die gemaakt worden in het kader van de Samenwerkingsagenda Beheer. Met de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee (SWA) hebben de beheerders in het Waddengebied de ambitie om in 2018 te werken als één beheerder met één integraal beheer en Inrichtingsplan. Uiteindelijk doel is hier om de natuur in het Waddengebied beter te ontwikkelen. Deze ondersteunende functies helpen PRW om snel en adequaat informatie bij de juiste instanties te brengen en te halen.

Nieuws over deze strategie

vrijdag 27 oktober 2017

Exotische Japanse oester vriend en vijand van Waddenzeebewoners

Exoten kunnen nieuwe ziekten meebrengen, maar de inheemse soorten ook beschermen tegen zowel nieuwe als oude ziekten. Hoe dat mechanisme precies werkt, is nu voor het eerst in kaart gebracht door Anouk Goedknegt, VU-promovendus aan het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee.

meer lezen
donderdag 21 juli 2016

Eindrapportage Waddenhuisberaad aangeboden aan I&M

Hoe werken menselijke activiteiten in op het ecosysteem van de Waddenzee? Dat was één van de centrale vragen tijdens het Waddenhuisberaad in Leeuwarden. Vervolgens vonden er een paar aanpassingsrondes plaats. Nu is de rapportage klaar en aangeboden aan het Ministerie van I&M.

meer lezen
dinsdag 3 mei 2016

Tweede Voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee naar Minister

Het Regie College Waddengebied (RCW) heeft de tweede voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee verzonden naar Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu en de Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken.

meer lezen
Meer nieuws over deze strategie

rapporten bij deze strategie

 • donderdag 21 juli 2016

  Foto Waddenhuisberaad

  De groepsfoto van het Waddenhuisberaad.

  naar rapport
 • donderdag 21 juli 2016

  Rapport Waddenhuisberaad

  Rapport Waddenhuisberaad: Hoe werken menselijke activiteiten in op het ecosysteem van de Waddenzee?  (PDF, 13.2 Mb)

  naar rapport
 • donderdag 21 juli 2016

  Aanbiedingsbrief Waddenhuisberaad

  Aanbiedingsbrief Waddenhuisberaad (PDF, 0.1 Mb)

  naar rapport
 • donderdag 21 juli 2016

  Factsheets Waddenhuisberaad

  De factsheets voor het Waddenhuisberaad (PDF, 4.0Mb).

  naar rapport
 • donderdag 17 maart 2016

  Neobiota in de Waddenzee

  Nederlandse samenvatting

  naar rapport
 • donderdag 17 maart 2016

  Neobiota in the Wadden Sea

  English version – november 2011 (4,7Mb),

  naar rapport
 • woensdag 16 maart 2016

  Tidal basins and Mussel Beds

  An analysis of distributions and developments of littoral mussel beds in the trilateral Wadden Sea
  naar rapport
 • woensdag 16 maart 2016

  Komberging en mosselbanken

  oktober 2012, (pdf, 4.8 Mb)

  naar rapport
 • woensdag 16 maart 2016

  Sustainable Fisheries in the Trilateral Wadden Sea

  Februari 2013 (pdf, 3.7 Mb)

  naar rapport