Programma naar een rijke Waddenzee

Vorige Volgende

Strategie 8

Beleving Werelderfgoed Waddenzee

Werelderfgoed Waddenzee
De Waddenzee is een wildernis van Wereldklasse. Sinds 2009 is het gebied benoemd tot Werelderfgoed. Per jaar bezoeken zo’n 2 miljoen mensen de Waddeneilanden voor een korte of lange vakantie. De meesten liggen dan vaak aan het Noordzeestrand. Maar juist aan die andere kant van het eiland kun je genieten van de bijzondere natuur die zijn weerga in de wereld niet kent: de Waddenzee.

De belangrijkste reden dat de Waddenzee is uitgeroepen tot Werelderfgoed is vanwege de natuur. Het systeem van eilanden, wadplaten en getijwerking is uniek in de wereld. Het biedt een leefklimaat voor veel verschillende soorten dieren en planten. De spilfunctie van de Waddenzee voor vissen en vogels is cruciaal geweest voor de erkenning tot Werelderfgoed. Maar toeristen hebben vaak niet in de gaten hoe bijzonder de Waddenzee is en waarom. Dat wil PRW graag veranderen.

Doel van de strategie
Jaarlijks komen er miljoenen toeristen en dat aantal blijft stijgen. Het is daarom belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van duurzaam toerisme. Dat zorgt voor werkgelegenheid, terwijl ondernemers tegelijkertijd een economische prikkel hebben om zich ook in te zetten voor de natuur. Zo ontstaat er meer draagvlak voor natuurontwikkeling en -bescherming. PRW wil dit bereiken door samen met tal van partners een aantal grote activiteiten te organiseren rondom het thema Werelderfgoed. En door het vergroten van de zichtbaarheid van de Waddenzee als Werelderfgoed.

Ontwikkeling van strategie en bundeling van kracht
De strategie Beleving is relatief nieuw (vanaf 2015) binnen het werkveld van PRW. Er is allereerst ingezet op het vormen van een team. Zo worden krachten gebundeld en kan er samen worden gewerkt aan één Werelderfgoed. Dat kernteam van provincies, natuurbeschermers en ondernemers is inmiddels aan de slag. Samen met marketings-organisaties zijn de voorbereidingen gestart voor een Waddenzee brede marketing-campagne. Dit is met name van belang voor de uitstraling richting de internationale toerist. Maar ook met Werelderfgoedcentra wordt samengewerkt om zo de uitstraling als  Werelderfgoed te verbeteren. Daarnaast werkt PRW samen met Duitse en Deense partners om de trilateraal afgestemde toerisme-strategie toe te passen in Nederland.

Het gezamenlijk marketingplan voor duurzaam toerisme is een aanvulling op het individuele verhaal van elke ondernemer in het Waddengebied. Het moet elkaar versterken. De eigen onderneming blijft de basis, het gezamenlijke Werelderfgoedverhaal is een aanvulling daarop.

Actieplan Vaarrecreatie
Iedereen is welkom in Werelderfgoed Waddenzee. Er is ook genoeg plek en ruimte. Tenminste als iedereen zich netjes gedraagt volgens een aantal speciale regels. Zo moet je niet te dicht in de buurt komen van vogels en zeehonden. Het communiceren over deze regels en de handhaving daarvan maakt onderdeel uit van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee.

Dit Actieplan is ondertekent door 26 partijen en voorziet ondermeer in specifieke communicatie voor wadvaarders. Zo weten zij beter wat er wel mag en niet mag op het Wad. Bovendien worden kwetsbare natuurgebieden tijdelijk afgesloten zodat vogels en zeehonden rustig hun jongen kunnen groot brengen. Doordat dieren minder verstoord worden, ontstaat er ook meer ruimte voor kleine Jachthavens om uit te breiden. Zo ontstaat er een Rijke Waddenzee voor mens en natuur.

Betrokken partijen
Waddenprovincies, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijkswaterstaat, Waddengemeenten, Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen, Wadvaarders, ondernemers, marketingorganisaties,  ANWB, Coalitie Wadden Natuurlijk, Common Wadden Sea Secretariat en Stichting Unesco Werelderfgoederen Nederland.

Nieuws over deze strategie

maandag 4 februari 2019

Stop van succesvol Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee

Beheerders en vaarrecreanten nemen vanaf nu zelf verantwoordelijkheid voor verantwoord recreëren en het beschermen van de kernwaarden van de Waddenzee zoals de vogelrijkdom, rust en ruimte. Het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee is namelijk, conform afspraken, afgerond.

meer lezen
maandag 31 december 2018

Succesvolle campagne voor Erecode Waddenzee

De Facebook campagne over de Erecode Waddenzee heeft meer dan 8.000 downloads opgeleverd. De filmpjes die hoorden bij de campagne “Ik pas op het Wad” zijn een kleine 600.000 keer bekeken en bereikten 82.678 mensen.

meer lezen
dinsdag 4 december 2018

Landschapsbiografie ontwikkeld over het Waddengebied

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer hebben een Landschapsbiografie ontwikkeld van het Waddengebied. Wat zijn de unieke historisch-landschappelijke kenmerken van dit gebied?

meer lezen
Meer nieuws over deze strategie

rapporten bij deze strategie

 • dinsdag 4 december 2018

  Landschapsbiografie Waddengebied

  De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer hebben onlangs vier nieuwe Landschapsbiografieën gemaakt. Ook een Landschapsbiografie van het Waddengebied. Deze landschapsbiografie vertelt het verhaal van het Waddengebied aan de hand van de unieke historisch-landschappelijke kenmerken van dit gebied. LET OP: het bestand is zeer groot. Lange laadtijd! (PDF, 67 Mb).

  naar rapport
 • donderdag 1 november 2018

  Monitoring Vaarrecreatie Waddenzee 2017 Samenvatting Confrontatie

  Samenvatting van de drie deelrapporten over vaarrecreatie op de Waddenzee. Wat levert de confrontatie op? De hoeveelheid vaarrecreanten op het Wad neemt af, maar de verblijfsduur neemt toe. Daardoor is het lastig om een oordeel te geven over de drukte. De aantallen vogels en zeehonden groeien nog steeds licht. Verstoringen van natuurwaarden door AIS-gebruikers zijn relatief zeldzaam (PDF, 4.7Mb).

  naar rapport
 • donderdag 1 november 2018

  Monitoring Vaarrecreatie Waddenzee 2017 Natuur en Watersport

  Monitoring Vaarrecreatie Interactie natuur en watersport 2017. Wat zijn de belangrijkste plekken voor natuur in de Waddenzee? En hoe gedragen recreanten zich hier?

  naar rapport
 • donderdag 1 november 2018

  Monitoring Vaarrecreatie Waddenzee 2017 Zeehonden en Vogels

  Monitoring Vaarrecreatie Waddenzee 2017 Zeehonden en Vogels. Onderzoek naar de mogelijk verstoring van zeehonden en vogels op het Wad.

  naar rapport
 • donderdag 1 november 2018

  Monitoring Vaarrecreatie Waddenzee 2017 AIS en Radar

  Monitoring Vaarrecreatie Waddenzee 2017 AIS en Radar: Door een analyse van de vele miljoenen AIS-data krijg een goed ruimtelijk beeld van de vaarbewegingen op het Wad. Het meeste scheepvaartverkeer bevindt zich binnen de vaargeulen. Ook het snelvaren lijkt relatief gezien binnen de perken te blijven. Bepaalde gesloten-gebieden worden echter redelijk vaak betreden.

  naar rapport
 • woensdag 13 september 2017

  Quick Scan duisternis/licht Dark Sky Waddengebied

  Quickscan van licht en duisternis in het Waddengebied. De scan is uitgevoerd door Buro Clafis in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee (PDF, 100Mb).

  LET OP: het bestand is 100 Mb. Downloaden kan dus even duren…

  naar rapport
 • woensdag 19 juli 2017

  Samenvatting Vaarrecreatie Waddenzee

  De samenvatting van alle monitoringsresultaten van een groot onderzoek dat in opdracht van Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee is uitgevoerd door MOCO (PDF, 6.4 Mb).

  naar rapport
 • woensdag 19 juli 2017

  Confrontatie natuur en vaarrecreatie

  Onderzoek in opdracht van Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee en uitgevoerd door MOCO (PDF, 7.1 Mb).

  naar rapport
 • woensdag 19 juli 2017

  Monitoring verstoring zeehonden vogels

  Onderzoek in opdracht van Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee en uitgevoerd door MOCO (PDF, 9.2 Mb).

  naar rapport
 • woensdag 19 juli 2017

  Vaarrecreatie: gedrag en beleving

  Onderzoek in opdracht van Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee en uitgevoerd door MOCO (PDF, 5.1 Mb).

  naar rapport
 • donderdag 13 juli 2017

  Kust & Zeegids: Duisternis en Wadweetjes

  Bijdrage van PRW aan de Kust & Zeegids. Het artikel gaat over duisternis en leuke wadweetjes.

  naar rapport
 • dinsdag 11 juli 2017

  Belevingskaart Waddenzee

  De Waddendijk als belvedère: interactieve belevingskaart Waddenkust (PDF, 22.0 MB).

  naar rapport
 • dinsdag 4 juli 2017

  Speciale kaart Erecode Waddenzee

  Voor de vaarrecreanten in het Waddengebied is er deze zomer een speciale kaart die enkele natuurwaarden in het Waddengebied aangeeft. Bovendien zie je in een oogopslag gesloten gebieden en uiteraard het waarom achter de Erecode PDF 2.0 MB

  naar rapport
 • maandag 8 mei 2017

  Uitvoeringsprogramma Dark Sky

  Uitvoeringsprogramma van de Dark Sky ambitie voor Werelderfgoed Waddenzee. Het is een levend document. Krijgt aanvullingen (PDF, 4.4 Mb)

  naar rapport
 • woensdag 8 februari 2017

  Actieplan Plastic 2017-2018

  Actieplan Plastic 2017-2018: “Op naar een plastic vrij Werelderfgoed Waddenzee. Wat kun jij doen?” (PDF, 12.2 Mb)

  naar rapport
 • maandag 30 januari 2017

  Programma Garnalefabryk Paessens-Moddergat

  Programma Garnalefabryk Paessens-Moddergat 2017-2018  (PDF, 4.8 Mb)

  naar rapport
 • woensdag 23 november 2016

  Bijeenkomst Vaarrecreatie

  Het verslag van de bijeenkomst over vaarrecreatie op de Waddenzee. Thema: dynamische zoneren.

  naar rapport
 • maandag 14 november 2016

  Tjuster: Dark Sky

  Presentatie van wetenschapper Eelke Folmer en Hoogleraar Henk Folmer over de waarde van Duisternis in het Waddengebied. Dit naar aanleiding van de ondertekening Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied (PDF, 15.8 Mb).

  naar rapport
 • maandag 8 augustus 2016

  Vaarroute Waardgronden 2016

  Vaarroute over de Waardgronden bij Blauwe Balg voor de zomer van 2016 als onderdeel van ‘Ik pas op het Wad’

  naar rapport
 • donderdag 2 januari 2014

  Actieplan Vaarrecreatie 2014-2018

  Actieplan Vaarrecreatie 2014-2018 (PDF, 2.4 Mb)

  naar rapport
 • donderdag 2 februari 2012

  Convenant Vaarrecreatie 2007-2012

  Convenant Vaarrecreatie  Waddenzee 2007-2012 (PDF, 3.4 Mb)

  naar rapport
 • woensdag 2 februari 2011

  nulmeting Vaarrecreatie Waddenzee

  nulmeting Vaarrecreatie Waddenzee 2010 (PDF, 1.2 Mb)

  naar rapport
 • vrijdag 15 juli 2016

  Ansichtkaarten Vaarrecreatie

  Voor ‘Ik pas op het Wad’ zijn er een reeks ansichtkaarten gedrukt. Om aandacht te vragen voor de Erecode en het behoud van de Waddennatuur (PDF, 0.4 Mb).

  naar rapport
 • donderdag 16 juni 2016

  Communicatieadviesrapport- Wie Wad bewaart, heeft Wad

  Communicatieadvies om duurzaam toerisme in het Waddengebied te vergroten
  Afstudeeropdracht van Brenda Burghout

  naar rapport
 • vrijdag 18 december 2015

  Werkplan Beleving Waddenzee

  Werkplan Beleving van het Werelderfgoed Waddenzee 2016-2018 (PDF, 5.2 Mb)

  naar rapport
 • woensdag 16 maart 2016

  Beleving van Werelderfgoed Waddenzee

  juni 2014, (pdf, 2.5 Mb)

  naar rapport
 • woensdag 16 maart 2016

  Erecode Wadliefhebbers

  februari 2015, (pdf, 0.9 Mb)

  naar rapport
 • woensdag 16 maart 2016

  Beleef de Waddenzee: Bouwstenen voor het Waddenfonds

  september 2013 (pdf, 5.1 Mb)

  naar rapport
 • woensdag 16 maart 2016

  Adviesrapport natuurbeleving Waddengebied

  naar rapport