Programma naar een rijke Waddenzee

Vorige Volgende

Strategie 8

Beleving van het Werelderfgoed

Werelderfgoed Waddenzee
De Waddenzee is een wildernis van Wereldklasse. Sinds 2009 is het gebied benoemd tot Werelderfgoed. Per jaar bezoeken zo’n 2 miljoen mensen de Waddeneilanden voor een korte of lange vakantie. De meesten liggen dan vaak aan het Noordzeestrand. Maar juist aan die andere kant van het eiland kun je genieten van de bijzondere natuur die zijn weerga in de wereld niet kent: de Waddenzee.

De belangrijkste reden dat de Waddenzee is uitgeroepen tot Werelderfgoed is vanwege de natuur. Het systeem van eilanden, wadplaten en getijwerking is uniek in de wereld. Het biedt een leefklimaat voor veel verschillende soorten dieren en planten. De spilfunctie van de Waddenzee voor vissen en vogels is cruciaal geweest voor de erkenning tot Werelderfgoed. Maar toeristen hebben vaak niet in de gaten hoe bijzonder de Waddenzee is en waarom. Dat wil PRW graag veranderen.

Doel van de strategie
Jaarlijks komen er miljoenen toeristen en dat aantal blijft stijgen. Het is daarom belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van duurzaam toerisme. Dat zorgt voor werkgelegenheid, terwijl ondernemers tegelijkertijd een economische prikkel hebben om zich ook in te zetten voor de natuur. Zo ontstaat er meer draagvlak voor natuurontwikkeling en -bescherming. PRW wil dit bereiken door samen met tal van partners een aantal grote activiteiten te organiseren rondom het thema Werelderfgoed. En door het vergroten van de zichtbaarheid van de Waddenzee als Werelderfgoed.

Ontwikkeling van strategie en bundeling van kracht
De strategie Beleving is relatief nieuw (vanaf 2015) binnen het werkveld van PRW. Er is allereerst ingezet op het vormen van een team. Zo worden krachten gebundeld en kan er samen worden gewerkt aan één Werelderfgoed. Dat kernteam van provincies, natuurbeschermers en ondernemers is inmiddels aan de slag. Samen met marketings-organisaties zijn de voorbereidingen gestart voor een Waddenzee brede marketing-campagne. Dit is met name van belang voor de uitstraling richting de internationale toerist. Maar ook met Werelderfgoedcentra wordt samengewerkt om zo de uitstraling als  Werelderfgoed te verbeteren. Daarnaast werkt PRW samen met Duitse en Deense partners om de trilateraal afgestemde toerisme-strategie toe te passen in Nederland.

Het gezamenlijk marketingplan voor duurzaam toerisme is een aanvulling op het individuele verhaal van elke ondernemer in het Waddengebied. Het moet elkaar versterken. De eigen onderneming blijft de basis, het gezamenlijke Werelderfgoedverhaal is een aanvulling daarop.

Actieplan Vaarrecreatie
Iedereen is welkom in Werelderfgoed Waddenzee. Er is ook genoeg plek en ruimte. Tenminste als iedereen zich netjes gedraagt volgens een aantal speciale regels. Zo moet je niet te dicht in de buurt komen van vogels en zeehonden. Het communiceren over deze regels en de handhaving daarvan maakt onderdeel uit van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee.

Dit Actieplan is ondertekent door 26 partijen en voorziet ondermeer in specifieke communicatie voor wadvaarders. Zo weten zij beter wat er wel mag en niet mag op het Wad. Bovendien worden kwetsbare natuurgebieden tijdelijk afgesloten zodat vogels en zeehonden rustig hun jongen kunnen groot brengen. Doordat dieren minder verstoord worden, ontstaat er ook meer ruimte voor kleine Jachthavens om uit te breiden. Zo ontstaat er een Rijke Waddenzee voor mens en natuur.

Betrokken partijen
Waddenprovincies, Ministerie van Economische Zaken, Rijkswaterstaat, Waddengemeenten, Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen, Wadvaarders, ondernemers, marketingorganisaties,  ANWB, Coalitie Wadden Natuurlijk, Common Wadden Sea Secretariat en Stichting Unesco Werelderfgoederen Nederland.

Nieuws over deze strategie

donderdag 6 april 2017

Sterren kijken in een starbarn aan het Wad

De echte duisternis ervaren, sterren kijken in een starbarn en de activiteiten van nachtdieren en planten observeren. Naar het zich laat aanzien, kan dat volgend jaar in Zwarte Haan. Het was de plek waar architecte Nynke-Rixt Jukema opgroeide en haar inspireerde tot het ontwikkelen van een initiatief waarin die beleving centraal staat.

meer lezen
donderdag 6 april 2017

Inspirerende ideeën voor nieuwe toekomst Tonnenloods op Terschelling

Woensdagavond 5 april presenteerden Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de gemeente Terschelling een denkrichting met visualisaties voor een mogelijke toekomstige invulling van de Tonnenloods in West-Terschelling. Er was volop enthousiasme over de gepresenteerde schetsen voor een ‘beleefcentrum’ met meerdere voorzieningen.

meer lezen
dinsdag 21 maart 2017

Philips Lighting voorziet Ameland van duurzame connected straatverlichting

Philips Lighting gaat in opdracht van de gemeente Ameland alle openbare verlichting op het eiland vervangen door op afstand bedienbare connected en duurzame LED-straatverlichting. Buiten de bebouwde kom en bij de strandopgangen wordt Philips ClearSky LED-verlichting gebruikt die groen-blauw licht geeft waardoor hinder voor wad- weide- en trekvogels afneemt. De innovatieve LED-verlichting realiseert een energiebesparing van 70% en beperkt de lichtvervuiling aanzienlijk.

meer lezen
Meer nieuws over deze strategie

rapporten bij deze strategie

 • woensdag 8 februari 2017

  Actieplan Plastic 2017-2018

  Actieplan Plastic 2017-2018: “Op naar een plastic vrij Werelderfgoed Waddenzee. Wat kun jij doen?” (PDF, 12.2 Mb)

  naar rapport
 • maandag 30 januari 2017

  Programma Garnalefabryk Paessens-Moddergat

  Programma Garnalefabryk Paessens-Moddergat 2017-2018  (PDF, 4.8 Mb)

  naar rapport
 • woensdag 23 november 2016

  Bijeenkomst Vaarrecreatie

  Het verslag van de bijeenkomst over vaarrecreatie op de Waddenzee. Thema: dynamische zoneren.

  naar rapport
 • maandag 14 november 2016

  Tjuster: Dark Sky

  Presentatie van wetenschapper Eelke Folmer en Hoogleraar Henk Folmer over de waarde van Duisternis in het Waddengebied. Dit naar aanleiding van de ondertekening Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied (PDF, 15.8 Mb).

  naar rapport
 • maandag 8 augustus 2016

  Vaarroute Waardgronden 2016

  Vaarroute over de Waardgronden bij Blauwe Balg voor de zomer van 2016 als onderdeel van ‘Ik pas op het Wad’

  naar rapport
 • donderdag 2 januari 2014

  Actieplan Vaarrecreatie 2014-2018

  Actieplan Vaarrecreatie 2014-2018 (PDF, 2.4 Mb)

  naar rapport
 • donderdag 2 februari 2012

  Convenant Vaarrecreatie 2007-2012

  Convenant Vaarrecreatie  Waddenzee 2007-2012 (PDF, 3.4 Mb)

  naar rapport
 • woensdag 2 februari 2011

  nulmeting Vaarrecreatie Waddenzee

  nulmeting Vaarrecreatie Waddenzee 2010 (PDF, 1.2 Mb)

  naar rapport
 • vrijdag 15 juli 2016

  Ansichtkaarten Vaarrecreatie

  Voor ‘Ik pas op het Wad’ zijn er een reeks ansichtkaarten gedrukt. Om aandacht te vragen voor de Erecode en het behoud van de Waddennatuur (PDF, 0.4 Mb).

  naar rapport
 • donderdag 16 juni 2016

  Communicatieadviesrapport- Wie Wad bewaart, heeft Wad

  Communicatieadvies om duurzaam toerisme in het Waddengebied te vergroten
  Afstudeeropdracht van Brenda Burghout

  naar rapport
 • vrijdag 18 december 2015

  Werkplan Beleving Waddenzee

  Werkplan Beleving van het Werelderfgoed Waddenzee 2016-2018 (PDF, 5.2 Mb)

  naar rapport
 • woensdag 16 maart 2016

  Beleving van Werelderfgoed Waddenzee

  juni 2014, (pdf, 2.5 Mb)

  naar rapport
 • woensdag 16 maart 2016

  Erecode Wadliefhebbers

  februari 2015, (pdf, 0.9 Mb)

  naar rapport
 • woensdag 16 maart 2016

  Beleef de Waddenzee: Bouwstenen voor het Waddenfonds

  september 2013 (pdf, 5.1 Mb)

  naar rapport
 • woensdag 16 maart 2016

  Adviesrapport natuurbeleving Waddengebied

  naar rapport