Programma naar een rijke Waddenzee

Alle rapporten

maandag 10 december 2018

Levenscyclus Haring Waddenzee

Rapport Olav Dobbers en Jelle Moens, twee studenten van Van Hall Larenstein. Het rapport gaat over de levenscyclus van de Haring in de Waddenzee. Het rapport beschrijft de verschillende knelpunten, die de ontwikkeling van de Haring belemmeren. De conclusie is dat vooral de temperatuurstijging direct of indirect een bedreiging vormt voor de Haring (PDF, 3.0 Mb).

naar rapport
dinsdag 4 december 2018

Landschapsbiografie Waddengebied

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer hebben onlangs vier nieuwe Landschapsbiografieën gemaakt. Ook een Landschapsbiografie van het Waddengebied. Deze landschapsbiografie vertelt het verhaal van het Waddengebied aan de hand van de unieke historisch-landschappelijke kenmerken van dit gebied. LET OP: het bestand is zeer groot. Lange laadtijd! (PDF, 67 Mb).

naar rapport
maandag 26 november 2018

Artikel Noord-Hollands Dagblad

In het Noord-Hollands Dagblad verscheen een artikel van Ed Dekker over het MOCO onderzoek over vaarrecreatie op de Waddenzee in 2017 (PDF 0,8 Mb).

naar rapport
donderdag 1 november 2018

Monitoring Vaarrecreatie Waddenzee 2017 Samenvatting Confrontatie

Samenvatting van de drie deelrapporten over vaarrecreatie op de Waddenzee. Wat levert de confrontatie op? De hoeveelheid vaarrecreanten op het Wad neemt af, maar de verblijfsduur neemt toe. Daardoor is het lastig om een oordeel te geven over de drukte. De aantallen vogels en zeehonden groeien nog steeds licht. Verstoringen van natuurwaarden door AIS-gebruikers zijn relatief zeldzaam (PDF, 4.7Mb).

naar rapport
donderdag 1 november 2018

Monitoring Vaarrecreatie Waddenzee 2017 Natuur en Watersport

Monitoring Vaarrecreatie Interactie natuur en watersport 2017. Wat zijn de belangrijkste plekken voor natuur in de Waddenzee? En hoe gedragen recreanten zich hier?

naar rapport
donderdag 1 november 2018

Monitoring Vaarrecreatie Waddenzee 2017 Zeehonden en Vogels

Monitoring Vaarrecreatie Waddenzee 2017 Zeehonden en Vogels. Onderzoek naar de mogelijk verstoring van zeehonden en vogels op het Wad.

naar rapport
donderdag 1 november 2018

Monitoring Vaarrecreatie Waddenzee 2017 AIS en Radar

Monitoring Vaarrecreatie Waddenzee 2017 AIS en Radar: Door een analyse van de vele miljoenen AIS-data krijg een goed ruimtelijk beeld van de vaarbewegingen op het Wad. Het meeste scheepvaartverkeer bevindt zich binnen de vaargeulen. Ook het snelvaren lijkt relatief gezien binnen de perken te blijven. Bepaalde gesloten-gebieden worden echter redelijk vaak betreden.

naar rapport
vrijdag 21 september 2018

Synthese Kan de Waddenzee verdrinken?

Kunnen de wadplaten in de Waddenzee verdrinken? Dat is de hoofdvraag van een studie naar bodemdaling, klimaat en sediment in het Waddengebied. Verschillende experts van verschillende vakgebieden komen tot de conclusie dat vanaf 2100 wadplaten zullen gaan verdwijnen. De mate waarin hangt af van het toekomstscenario. (PDF, 1.1 Mb)

naar rapport
donderdag 20 september 2018

Voorstudie Zoet-op-Zout

Het opslaan van zoetwater in de grond kan grote voordelen bieden voor de landbouw in het  Lauwersmeergebied. Boeren in gebied aan de rand van de Waddenzee worden dan minder kwetsbaar voor klimaatverandering en bodemdaling. En hebben de regie in eigen hand. Hierdoor is de teelt van kapitaalsintensieve gewassen als pootaardappelen, groenten en uien voor de toekomst gewaarborgd (PDF, 5.0 Mb).

naar rapport