Programma naar een rijke Waddenzee

Alle rapporten

donderdag 1 november 2018

Monitoring Vaarrecreatie Waddenzee 2017 AIS en Radar

Monitoring Vaarrecreatie Waddenzee 2017 AIS en Radar: Door een analyse van de vele miljoenen AIS-data krijg een goed ruimtelijk beeld van de vaarbewegingen op het Wad. Het meeste scheepvaartverkeer bevindt zich binnen de vaargeulen. Ook het snelvaren lijkt relatief gezien binnen de perken te blijven. Bepaalde gesloten-gebieden worden echter redelijk vaak betreden.

naar rapport
vrijdag 21 september 2018

Synthese Kan de Waddenzee verdrinken?

Kunnen de wadplaten in de Waddenzee verdrinken? Dat is de hoofdvraag van een studie naar bodemdaling, klimaat en sediment in het Waddengebied. Verschillende experts van verschillende vakgebieden komen tot de conclusie dat vanaf 2100 wadplaten zullen gaan verdwijnen. De mate waarin hangt af van het toekomstscenario. (PDF, 1.1 Mb)

naar rapport
donderdag 20 september 2018

Voorstudie Zoet-op-Zout

Het opslaan van zoetwater in de grond kan grote voordelen bieden voor de landbouw in het  Lauwersmeergebied. Boeren in gebied aan de rand van de Waddenzee worden dan minder kwetsbaar voor klimaatverandering en bodemdaling. En hebben de regie in eigen hand. Hierdoor is de teelt van kapitaalsintensieve gewassen als pootaardappelen, groenten en uien voor de toekomst gewaarborgd (PDF, 5.0 Mb).

naar rapport
dinsdag 28 augustus 2018

Vergunning Handkokkelvisserij Waddenzee

Wat mag wel en wat mag niet als het gaat om de handkokkelvisserij op het Wad? Het Meerjaren Akkoord Handkokkelvisserij is de basis. De verdere specificering lees je in de vergunning. Deze vergunning is van toepassing voor 2017-2018 en wordt afgegeven door de Provincie Fryslân voor het hele Waddengebied (PDF, 15.1 Mb).

naar rapport
vrijdag 10 augustus 2018

Praatplaat Waddenzee

PRW heeft samen met Arcadis een Praatplaat gemaakt over de Waddenzee. Hebben we harde structuren nodig voor méér biodiversiteit of moeten we juist niets doen?

naar rapport
vrijdag 10 augustus 2018

Krantenartikel monitoring zeehonden

Krantenartikel in de Leeuwarder Courant over monitoring zeehonden langs de Waddenzee (PNG, 1.0 Mb).

naar rapport
vrijdag 3 augustus 2018

Presentatie geleerde lessen PRW voor LIFE IP Deltanatuur

Presentatie van Strategietrekker Michiel Firet over de geleerde lessen PRW voor LIFE IP Deltanatuur.

naar rapport
dinsdag 17 juli 2018

Onduidelijkheden rol toppredatoren Waddenzee

Haaien, zee-arenden en zeehonden. Het zijn toppredatoren in het Waddengebied. Grote blikvangers, maar we weten we nog verrassend weinig van hun impact. Met name de indirecte (de trofische cascade-effecten) zijn niet of nauwelijks onderzocht. Dat moet veranderen. (PDF, 8.5 Mb)

naar rapport
maandag 9 juli 2018

Overzicht maatregelen Dark Sky Waddengebied

Overzicht van de maatregelen die de ondertekenaars van de intentieverklaring Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied gaan nemen. De maatregelen worden in gezamenlijkheid genomen en dragen bij aan minder lichtuitstoot.

naar rapport