Programma naar een rijke Waddenzee

Alle rapporten

maandag 10 december 2018

Tilaterale inventarisatie van initiatieven voor de Swimway Waddenzee.

Trilaterale inventarisatie van initiatieven voor de Swimway Waddenzee.

naar rapport
maandag 10 december 2018

Presentatie over Swimways van de wereld

Presentatie over de Swimways van de Wereld door Arjan Berkhuysen.

naar rapport
maandag 10 december 2018

Presentatie trilaterale afspraken Swimway Waddenzee

Presentatie Marta Buitenkamp over de trilaterale afspraken voor de Swimway van de Waddenzee.

naar rapport
maandag 10 december 2018

Levenscyclus Haring Waddenzee

Rapport Olav Dobbers en Jelle Moens, twee studenten van Van Hall Larenstein. Het rapport gaat over de levenscyclus van de Haring in de Waddenzee. Het rapport beschrijft de verschillende knelpunten, die de ontwikkeling van de Haring belemmeren. De conclusie is dat vooral de temperatuurstijging direct of indirect een bedreiging vormt voor de Haring (PDF, 3.0 Mb).

naar rapport
vrijdag 10 augustus 2018

Praatplaat Waddenzee

PRW heeft samen met Arcadis een Praatplaat gemaakt over de Waddenzee. Hebben we harde structuren nodig voor méér biodiversiteit of moeten we juist niets doen?

naar rapport
dinsdag 17 juli 2018

Onduidelijkheden rol toppredatoren Waddenzee

Haaien, zee-arenden en zeehonden. Het zijn toppredatoren in het Waddengebied. Grote blikvangers, maar we weten we nog verrassend weinig van hun impact. Met name de indirecte (de trofische cascade-effecten) zijn niet of nauwelijks onderzocht. Dat moet veranderen. (PDF, 8.5 Mb)

naar rapport
maandag 14 mei 2018

Onderwaternatuur Waddenzee 3D-illustratie

3D-illustratie van de onderwaterwereld in de Waddenzee. De afbeelding is gemaakt door Nicolle R. Fuller van Sayo Studio in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee in samenwerking met de Waddenvereniging.DE afbeelding is te gebruiken met bronvermelding.

 

naar rapport
maandag 14 mei 2018

Onderwaternatuur Waddenzee in Kust en Zeegids

De onderwaternatuur van de Waddenzee is lang niet bij iedereen goed in beeld. Daarom heeft PRW samen met natuurorganisaties, wetenschappers en vissers een onderwaterkaart gemaakt. De kaart, en het achterliggende verhaal, is ondermeer input voor toekomstige beleidsprocessen. Er verscheen een artikel over in de Kust & Zeegids.

naar rapport
dinsdag 1 mei 2018

Presentatie visstand Waddenzee

Tijdens de stakeholderbijeenkomst van de Swimway Wadden Sea presenteerde Ingrid Tulp van Wageningen Marine Research de hoofdlijnen van wat er bekend is van de visstand in het Nederlandse deel van de Wadden (PDF, 7.1 Mb).

naar rapport