Programma naar een rijke Waddenzee

Alle rapporten

dinsdag 4 december 2018

Landschapsbiografie Waddengebied

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer hebben onlangs vier nieuwe Landschapsbiografieën gemaakt. Ook een Landschapsbiografie van het Waddengebied. Deze landschapsbiografie vertelt het verhaal van het Waddengebied aan de hand van de unieke historisch-landschappelijke kenmerken van dit gebied. LET OP: het bestand is zeer groot. Lange laadtijd! (PDF, 67 Mb).

naar rapport
donderdag 1 november 2018

Monitoring Vaarrecreatie Waddenzee 2017 Samenvatting Confrontatie

Samenvatting van de drie deelrapporten over vaarrecreatie op de Waddenzee. Wat levert de confrontatie op? De hoeveelheid vaarrecreanten op het Wad neemt af, maar de verblijfsduur neemt toe. Daardoor is het lastig om een oordeel te geven over de drukte. De aantallen vogels en zeehonden groeien nog steeds licht. Verstoringen van natuurwaarden door AIS-gebruikers zijn relatief zeldzaam (PDF, 4.7Mb).

naar rapport
donderdag 1 november 2018

Monitoring Vaarrecreatie Waddenzee 2017 Natuur en Watersport

Monitoring Vaarrecreatie Interactie natuur en watersport 2017. Wat zijn de belangrijkste plekken voor natuur in de Waddenzee? En hoe gedragen recreanten zich hier?

naar rapport
donderdag 1 november 2018

Monitoring Vaarrecreatie Waddenzee 2017 Zeehonden en Vogels

Monitoring Vaarrecreatie Waddenzee 2017 Zeehonden en Vogels. Onderzoek naar de mogelijk verstoring van zeehonden en vogels op het Wad.

naar rapport
donderdag 1 november 2018

Monitoring Vaarrecreatie Waddenzee 2017 AIS en Radar

Monitoring Vaarrecreatie Waddenzee 2017 AIS en Radar: Door een analyse van de vele miljoenen AIS-data krijg een goed ruimtelijk beeld van de vaarbewegingen op het Wad. Het meeste scheepvaartverkeer bevindt zich binnen de vaargeulen. Ook het snelvaren lijkt relatief gezien binnen de perken te blijven. Bepaalde gesloten-gebieden worden echter redelijk vaak betreden.

naar rapport
woensdag 13 september 2017

Quick Scan duisternis/licht Dark Sky Waddengebied

Quickscan van licht en duisternis in het Waddengebied. De scan is uitgevoerd door Buro Clafis in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee (PDF, 100Mb).

LET OP: het bestand is 100 Mb. Downloaden kan dus even duren…

naar rapport
woensdag 19 juli 2017

Samenvatting Vaarrecreatie Waddenzee

De samenvatting van alle monitoringsresultaten van een groot onderzoek dat in opdracht van Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee is uitgevoerd door MOCO (PDF, 6.4 Mb).

naar rapport
woensdag 19 juli 2017

Confrontatie natuur en vaarrecreatie

Onderzoek in opdracht van Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee en uitgevoerd door MOCO (PDF, 7.1 Mb).

naar rapport
woensdag 19 juli 2017

Monitoring verstoring zeehonden vogels

Onderzoek in opdracht van Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee en uitgevoerd door MOCO (PDF, 9.2 Mb).

naar rapport