Programma naar een rijke Waddenzee

Project

Swimway Wadden Sea

The Swimway encompasses all fish species which use the entire Wadden Sea area in a certain stage of their life-cycle. Studies on habitat use, migratory patterns and reproductive strategies of key species will form the basis for the approach. The role that the Wadden Sea plays in the population dynamics of these species will be highlighted by studying the entire life cycle and identifying the bottlenecks in population dynamics. This includes diadromous species and the connection between the Wadden Sea and inland migratory routes.

The Wadden Sea stretches across the borders of Denmark, Germany and the
Netherlands, from Den Helder in the west to Esbjerg in the north-east. Of the more than hundred fish species occurring in this area, only a handful are there for their whole life cycle. The majority spend only a part of their lives in the Wadden Sea, either as juveniles to feed and grow such as the flatfish species, as adults to spawn or search for food such as the herring, or en route between marine and freshwater habitats, such as the sea trout and eel. These different life cycles mean that the species utilise the Wadden Sea in different ways.

swimway-wadden-sea-visual

Working together

The fish population in the Wadden Sea is declining. Therefore, the three Wadden Sea countries: Denmark, Germany and the Netherlands, agreed in 2014 to work together to develop a trilateral Swimway programme.

Together we want to maintain or improve:

 • robust and viable populations of estuarine resident fish species.
 • the nursery function of the Wadden Sea and estuaries.
 • the habitat quality and quantity of typical Wadden Sea habitats.
 • passage ways for fish migrating between the Wadden Sea and inland waters.
 • Conservation of endangered fish species.

The Plan

2017 |  Preparation of programme & Inspiring Support

2018 |  Signed Commitment during Ministerial Conference to celebrate WFMD2018

2018 -2024 | Implementation of programme

 1. Elaborate programme proposal with coordination team and working groups
 2. Inspiring stakeholders to get involved
 3. Stimulating commitment and support from colleagues
 4. Highlighting showcases in the Wadden Sea
 5. Programme signed during May 2018 Ministerial Conference

 

About

The Swimway programme is inspired by the Global Swimway initiative that is based on promoting local fish migration project development, cooperation and awareness. The ultimate vision for the Trilateral Wadden Sea Swimway Programme is to have no human-induced bottlenecks in the Wadden Sea for fish populations or their ecosystem function.

An analysis of the current policy and management measures in the three countries, as well as the overarching trilateral targets for fish, will provide the legislative and management framework. By combining the insights into the population dynamics of the species with this policy and management framework, we aim to create a trilateral coherent management programme for fish species in the Wadden Sea, which will address the trilateral policy objectives for fish.

Stakeholder involvement is vital to the success of the program. We pay much attention to communication and education, to increase attention to less visible underwater nature. The programme will be carried out between 2018 and 2024 and will be presented at the Trilateral Ministers Conference in May 2018.

Download related files

 

The Swimway Wadden Sea logo

 

Report workshop Hamburg | January 2017

 

Send us a message

For any questions about the Swimway Wadden Sea project please send us an email. We will do our best to respond as fast as possible.

Martha Buitenkamp:

Nieuws over dit project

vrijdag 11 januari 2019

Klimaatverandering belangrijke reden verandering visbestanden

Grindwinning, oliewinning/verwerking, militaire activiteiten, visserij, baggeren, constructies op zee, eutrofiëring en klimaatverandering (temperatuur, saliniteit en variatie in zeestromingen) zijn belangrijke knelpunten voor de ontwikkeling van haring (Clupea harengus) in de Waddenzee.

meer lezen
maandag 10 december 2018

Bijeenkomst over vispopulaties in Harlingen

PRW organiseerde in Harlingen een bijeenkomst over vispopulaties in de Waddenzee voor een breed gezelschap van stakeholders vanuit visserij, de wetenschap, overheid, belangenorganisaties en terreinbeheerders.

meer lezen
vrijdag 19 oktober 2018

Onderwaterbeelden vispassage Den Oever

Bij de vispassage bij Den Oever zijn onderwaterbeelden gemaakt om het gedrag van de vissen die van de Waddenzee naar het IJsselmeer trekken te monitoren. Dit meldt de Nederlandse Vissersbond.

meer lezen
donderdag 14 juni 2018

Eems-vissen in Beeld versterkt samenwerking

Het project Eems-vissen in beeld is afgerond. De betrokken partijen zijn tevreden over de resultaten. Met name de samenwerking tussen de verschillende partijen is erg goed verlopen.

meer lezen
maandag 14 mei 2018

Swimway: herstel van de visstand in de Waddenzee

Van de kinderkamerfunctie voor platvis is weinig meer over, de visserij op zeebaars en harder is vrijwel geheel stil komen te liggen en echt grote vissen zijn nog slechts sporadisch aanwezig. Via het Swimway concept wil een internationaal team van deskundigen en gebruikers beter begrijpen waar de schoen wringt. Zo kan de slag gemaakt worden naar een duurzaam herstel van de visstand.

meer lezen
dinsdag 1 mei 2018

Presentatie visstand Waddenzee

Tijdens de stakeholderbijeenkomst van de Swimway Wadden Sea presenteerde Ingrid Tulp van Wageningen Marine Research de hoofdlijnen van wat er bekend is van de visstand in het Nederlandse deel van de Wadden. Op speciaal verzoek is de presentatie nu ook te downloaden via deze website.

meer lezen
donderdag 11 januari 2018

Zenders en akoestisch net brengen Eems-vissen in Beeld

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een nieuw en bijzonder vismonitoringsprogramma voor de Eems-Dollard: “Eems-vissen in beeld” / “Emsfische im Focus”. Zo is er ondermeer een telemetrisch netwerk opgezet met onderwatermicrofoons die gezenderde vissen kunnen detecteren.

meer lezen
donderdag 18 mei 2017

Presentation Swimway Wadden Sea

Paddy Walker and Ingrid Tulp presented the Swimway Wadden Sea at the 14th International Scientific Wadden Sea Symposium in Tønder, Denmark, 9-11th May 2017.

meer lezen
woensdag 8 maart 2017

Swimway: op naar een gezonde visstand in Waddenzee

Onlangs verscheen in het Friesch Dagblad een verhaal over de Swimway Waddenzee. Paddy Walker, als adviseur betrokken bij het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW), vertelt over de noodzaak en invulling van de Swimway.

meer lezen
woensdag 25 januari 2017

Trilaterale workshop over Swimway

Op donderdag 26 en vrijdag 27 januari wordt er aan het Thünen Instituut in Hamburg een workshop georganiseerd over de SwimWay. Doel is om in 2018 te komen tot een trilateraal Swimway-programma voor de gehele Waddenzee.

meer lezen
maandag 19 december 2016

Presentatie over vispasseerbaarheid Waddenzee

Op veler verzoek is de presentatie van Wilco de Bruijne over de Swimway nu ook online op de website van PRW. Het behandelt ondermeer de vispasseerbaarheid van het Waddengebied.

meer lezen
dinsdag 6 december 2016

Kabeljauw wordt zeldzamer in Duitse Waddenzee

De schol en de kabeljauw vinden het water van de Waddenzee te warm en zoeken hun heil elders. Uit een vergelijking van onderzoek tussen 1972 en 2014 blijkt dat deze vissen althans in het Duitse deel van de zee veel zeldzamer zijn geworden, zo meldt het ANP.

meer lezen
woensdag 13 juli 2016

Akoestisch systeem om vis te meten in Waddenzee

Het Programma naar een Rijke Waddenzee wil graag dat er een uitgebreid telemetrisch netwerk wordt uit gerold in de Waddenzee om zo meer te weten te komen over de visstand. De voorkeur gaat uit naar de telemetrische techniek omdat dit het beste de gedrags- en migratiepatronen van vis in beeld kan brengen.

meer lezen
dinsdag 4 augustus 2015

Dijksma bezorgd over visstand Waddenzee

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken maakt zich zorgen over de visstand in de Waddenzee. ,,De trends zijn al vanaf de jaren tachtig niet goed. Dit geeft reden tot echte zorg.”

meer lezen
vrijdag 5 juni 2015

Downloads Fish Strategy Wadden Sea

It is clear that fish populations have declined in the Wadden Sea since the 1980’s. The drivers are unclear, but increased water temperature, damage of coastal habitats (through sand nourishment, dredging and fisheries) and heightened predation by top predators probably play a role. This is the main conclusion of reseach that is commsioned bij the Programme Towards a Rich Wadden Sea. You can download it below:

meer lezen
maandag 14 december 2015

Lage visvangsten bij onderzoek langs Waddenkust

Afgelopen seizoen heeft het aanbodonderzoek langs de Waddenkust – onderzoek naar trekvissen die vanuit de Waddenzee het zoete binnenwater willen intrekken – de slechtste cijfers opgeleverd sinds de start in 2012. Het gaat vooral om jonge paling (glasaal), stekelbaars en spiering. Op 17 december is de officiële presentatie van deze uitkomsten.

meer lezen
maandag 12 oktober 2015

Businesscase voor netwerk van ontvangers 'getagde' vissen

In de komende maanden wordt er een businesscase uitgewerkt voor een netwerk van ontvangers die ‘getagde’ vissen kunnen registreren. Zo moet onze kennis over vissen in de Waddenzee worden vergroot.

meer lezen
maandag 8 juni 2015

Dalende visstand Waddenzee, maar grote verschillen tussen soorten

LEEUWARDEN – De totale hoeveelheid vis in de Waddenzee laat een dalende trend zien sinds de jaren ’80. Er zijn echter grote verschillen tussen soorten. Sommige soorten dalen snel of komen al nauwelijks meer voor. Andere soorten zijn stabiel of laten zelfs een stijging zien, zo blijkt uit nieuw onderzoek in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee.

meer lezen
maandag 14 april 2014

Verkenning naar kansen voor herstel visstand Waddenzee

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) start, samen met NIOZ en IMARES, een verkenning naar de visstand in de Waddenzee. Het belangrijkste doel is om na te gaan welke kansen voor herstel er zijn.

meer lezen
maandag 26 mei 2014

Eerste Wereldvismigratiedag op Kornwerderzand groot succes

De eerste Wereldvismigratiedag van zaterdag 24 mei is een groot succes geworden. Wereldwijd waren er meer dan 250 activiteiten. En een daarvan was op Kornwerderzand bij de Afsluitdijk. Op het bezoekersevenement dat Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) organiseerden, en waar het Programma naar een Rijke Waddenzee aan meehielp, kwamen naar schatting zo’n 1000 bezoekers. Daarmee kijkt de organisatie terug op een geslaagd evenement.

meer lezen
dinsdag 22 januari 2013

Haalbaarheidsstudie Vismigratierivier Afsluitdijk overhandigd

De haalbaarheidsstudie naar de vismigratierivier door de Afsluitdijk is overhandigd aan de Friese gedeputeerde Tineke Schokker. Het onderzoek is in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee uitgevoerd.

meer lezen

rapporten bij dit project

 • maandag 10 december 2018

  Tilaterale inventarisatie van initiatieven voor de Swimway Waddenzee.

  Trilaterale inventarisatie van initiatieven voor de Swimway Waddenzee.

  naar rapport
 • maandag 10 december 2018

  Presentatie over Swimways van de wereld

  Presentatie over de Swimways van de Wereld door Arjan Berkhuysen.

  naar rapport
 • maandag 10 december 2018

  Presentatie trilaterale afspraken Swimway Waddenzee

  Presentatie Marta Buitenkamp over de trilaterale afspraken voor de Swimway van de Waddenzee.

  naar rapport
 • maandag 10 december 2018

  Levenscyclus Haring Waddenzee

  Rapport Olav Dobbers en Jelle Moens, twee studenten van Van Hall Larenstein. Het rapport gaat over de levenscyclus van de Haring in de Waddenzee. Het rapport beschrijft de verschillende knelpunten, die de ontwikkeling van de Haring belemmeren. De conclusie is dat vooral de temperatuurstijging direct of indirect een bedreiging vormt voor de Haring (PDF, 3.0 Mb).

  naar rapport
 • dinsdag 1 mei 2018

  Presentatie visstand Waddenzee

  Tijdens de stakeholderbijeenkomst van de Swimway Wadden Sea presenteerde Ingrid Tulp van Wageningen Marine Research de hoofdlijnen van wat er bekend is van de visstand in het Nederlandse deel van de Wadden (PDF, 7.1 Mb).

  naar rapport
 • maandag 19 december 2016

  Vispasserbaarheid Waddenzee

  Presentatie van Wilco de Bruijne tijdens CWE-congres in Groningen.

  naar rapport
 • dinsdag 6 september 2016

  Monitoringsadvies Vijfhuizen Hallumerryt

  Hoe monitor je de effectiviteit van een vispassage. Advies voor monitoring bij Vijfhuizen (PDF, 2.0 Mb).

  naar rapport
 • dinsdag 2 augustus 2016

  Overzicht Vispassages Waddenzee

  Overzicht Vispassages Waddenzee (PDF, 19.1 Mb)

  naar rapport
 • donderdag 14 juli 2016

  Een netwerk van Vis

  Studenten van het Van Hall keken wat er nodig is om een akoestisch telemetrisch meetnetwerk uit te rollen over Werelderfgoed Waddenzee (PDF 1,3 Mb).

  naar rapport
 • woensdag 16 maart 2016

  Wadden Sea Fish Haven

  Research and policytools. juni2015, (PDF, 1.4 Mb)

  naar rapport
 • woensdag 16 maart 2016

  Fish Fact Sheets

  juni 2015, (PDF, 3.8 Mb)

  naar rapport
 • woensdag 16 maart 2016

  Sustainable Fisheries in the Trilateral Wadden Sea

  Februari 2013 (pdf, 3.7 Mb)

  naar rapport