Programma naar een rijke Waddenzee

Project

Flyway

Met een monitoringssysteem langs de hele Oost-Atlantische route van trekvogels kan de gezondheid van trekvogelpopulaties worden gemeten en kunnen knelpunten inzichtelijk worden gemaakt. In de periode 2011-2014 is een raamwerk voor flywaymonitoring ontwikkeld en een eerste simultaantelling uitgevoerd.

De jaarlijkse monitoring van geselecteerde gebieden langs de Westkust van Afrika wordt tussen 2016 en 2018 voortgezet (met eens in de zes jaar een totaaltelling). Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het West-Afrikaanse BirdLife CMB (Coastal Migratory Birds)-project. De focus ligt op het verbinden van bestaande methoden, waarbij vooral het meten van bedreigingen in de West-Afrikaanse kustgebieden verder verbeterd wordt. In januari 2017 zal hiermee geoefend worden tijdens een simultaantelling in alle West-Afrikaanse overwintergebieden. De resultaten worden verwerkt in het Wadden Sea Quality Status Report.

In 2014 hebben twintig partners, waaronder Nederlandse, de Wadden Sea Flyway Vision ondertekend. In de periode 2016-2018 zal PRW met deze en nieuwe partners spreken over de (inter)nationale beschermingsopgave voor gezonde trekvogelpopulaties in het Waddengebied.

Na de ontwikkelfase (die loopt tot 2018) is de financiering van de flywaymonitoring nog niet gegarandeerd. PRW doet daarom een verkenning naar financieringsbronnen voor de middellange en lange termijn. Overheden, institutionele fondsen en het bedrijfsleven worden uitgenodigd aan de financiering bij te dragen.

Nieuws over dit project

maandag 30 april 2018

Fladder over Texel tijdens Wadden Vogelfestival

Fladder over Texel tijdens het Wadden Vogelfestival. Aftrap Landelijke Vogelweek met Wadden Vogelfestival op zaterdag 12 en zondag 13 mei.

meer lezen
woensdag 22 maart 2017

Stevige Noorderwind

Op 14 januari telden de vaste telploegen de watervogels in het Nederlandse Waddengebied. Een straffe noordwestenwind met zware regen- en hagelbuien weerhield de tellers er niet van om zich te verspreiden over alle Waddeneilanden en langs de vaste wal.

meer lezen
woensdag 22 maart 2017

BirdLife aan het woord: trekvogels op de voet gevolgd

Hoe verliep de integrale vogeltelling in het tropische West-Afrika? BirdLife vertelt over haar betrokkenheid bij het waarnemen, leren, begrijpen en tellen van de vogels in dit deel van de wereld. Van Mauritanië tot aan Sierra Leone mobiliseerden zich duizenden vogelliefhebbers.

meer lezen
woensdag 22 maart 2017

Eerste indrukken Oost-Atlantische Flyway

In januari vond de tweede vogeltelling langs de Oost-Atlantische Flyway plaats. In vier weken tijd telden ongeveer 1.500 vogelliefhebbers in 33 landen, vele miljoenen vogels. Deze grootschalige telling is uniek. Wij hebben de eerste indrukken verzameld.

meer lezen
woensdag 22 maart 2017

Vogeltelling in het nieuws

De vogeltelling kreeg vanwege het internationale karakter veel aandacht van de media. Zo maakte Vroege Vogels (VARA) een radiorapportage over de telling in Mauritanië en het 8-uurjournaal en jeugdjournaal maakten een mooi item over het Nederlandse Waddengebied. Maar dat was nog niet alles.

meer lezen
woensdag 22 maart 2017

Mauritanië: dertig tellers tellen zo’n twee miljoen vogels

Terwijl er geschaatst werd in Nederland, bevond Manon Tentij (PRW) zich in het tropische Mauritanië. Op de stranden van het nationaal park Barc d’Arguin telden zij de vogels. Bekijk hier de fotoreportage van haar bijzondere reis.

meer lezen
woensdag 1 februari 2017

Telling Mauritanië uitgebreid besproken in Vroege Vogels

Manon Tentij (PRW) reisde vorige week af naar Mauritanië voor de tweede integrale telling van trekvogels langs de Oost-Atlantische kust. Het programma Vroege Vogels (VARA) maakte een radioreportage over de reis.

meer lezen
donderdag 26 januari 2017

Flyway-telling in Afrika in volle gang

De flywaytelling in Afrika is een pittige opgave. Hier zijn namelijk niet zoveel vrijwillige vogelaars. De afstanden zijn bovendien groot en elke locatie kent specifieke problemen. Jaap van der Waarde van Wereld Natuur Fonds vertelt over zijn beleving in Kameroen.

meer lezen
woensdag 11 januari 2017

Bijzondere vogeltelling van Waddenzee tot Zuid-Afrika

Is de Waddenzee nog steeds een zwakke schakel voor wadvogels? Dit weekend start de tweede integrale vogeltelling van alle vogels op de trekroute van het arctische gebied tot aan Zuid-Afrika. In vier weken tijd tellen 1.500 vogelliefhebbers in 30 landen, vele miljoenen watervogels. De vogeltelling begint dit weekend in de Nederlandse Waddenzee.

meer lezen
vrijdag 18 november 2016

Samenwerken om trekvogels te beschermen

Wat moet je doen in de Waddenzee om trekvogels te kunnen helpen? Die vraag stond centraal tijdens een boeiende voorstelling van TRACKS in de Onlanderij in Eelderwolde.

meer lezen
donderdag 21 januari 2016

Midwintervogeltelling van belang voor kennis Flyway

Op Richel, een wadplaat in de Waddenzee, zijn afgelopen weekend 74.774 vogels geteld. De telling is uitgevoerd vanaf de Asterias. Het is al de tweede keer dat bemanningsleden van Rijkswaterstaat en de Waddenunit samen werken om deze telling mogelijk te maken.

meer lezen
donderdag 17 september 2015

Waddenzee zwakke schakel in internationale route van trekvogels

De Waddenzee blijkt de zwakke schakel te zijn in de Oost-Atlantische route van trekvogels. Deze route loopt van het Arctische gebied, langs de kust tot aan Zuid-Afrika. Hoe meer een trekvogel afhankelijk is van de Waddenzee, hoe slechter het met de vogel gaat.

meer lezen
maandag 10 augustus 2015

Achtergrond: PRW-strategie voor behoud vogels Waddenzee

Vorige week dinsdag publiceerde het Friesch Dagblad een verhaal over de dalende vogelstand in de Waddenzee. Vooral met broedvogels gaat het slecht. En met Nederlandse broedvogels gaat het dan nog weer slechter als in het Duitse- en Deense Waddengebied. In het nieuwe Programmaplan 2015-2018 gaat PRW aan de slag voor zowel trek- als broedvogels.

meer lezen
dinsdag 17 november 2015

Nieuwe stappen in de samenwerking langs de flyway

Een nieuwe stap is gezet in de samenwerking langs de Oost-Atlantische vogeltrekroute. De samenwerking tussen verschillende landen en organisaties langs de Oost-Atlantische Flyway is verder versterkt. Dat is nodig om de bescherming van trekvogels zo effectief mogelijk te maken.

meer lezen
dinsdag 27 oktober 2015

Dijksma: Neerwaartse trend in aantallen vogels Waddenzee moet worden gekeerd

Staatssecretaris Dijksma houdt vast aan de ingezette koers om de situatie voor trekvogels in de Waddenzee te verbeteren. Dat zegt de bewindsvrouw naar aanleiding van Kamervragen.

meer lezen
woensdag 5 februari 2014

Animatiefilm over de Flyway

Er is nu een korte animatiefilm over de Flyway. Want wat is dat nu? In de animatiefilm wordt kort het principe uitgelegd van de trekroute van vogels. Zij vliegen duizenden kilometers om te kunnen broeden in het Arctisch gebied en te overwinteren in Afrika. Onderweg zijn er tal van gevaren. Maar wij kunnen helpen!

meer lezen
vrijdag 7 maart 2014

Eerste inzichten van Flywaytelling

Voorzichtig druppelen de eerste resultaten binnen van de grote simultaantelling langs de Oost-Atlantische Flywayway. In Mauretanië zijn veel minder vogels aangetroffen dan vantevoren werd verwacht.

meer lezen
woensdag 5 februari 2014

Waddenzeeconferentie in Tønder

Deze week is de twaalfde Trilaterale Ministersconferentie over de Waddenzee in het Deense Tønder. Het voorzitterschap is dit keer in handen van Denemarken. Aan het einde van de conferentie wordt het stokje overgedragen aan Nederland.

meer lezen
donderdag 5 juni 2014

Nederlandstalige animatiefilm Flyway

De animatiefilm die in het kort uitlegt hoe de vogeltrekroute werkt langs de West-Europese en -Afrikaanse kust is inmiddels in zes talen vertaald. Het Nederlands is daar nu één van.

meer lezen
donderdag 27 maart 2014

Nieuwe kansen voor bedreigde vogels langs de Waddenzee

Nieuwe maatregelen zijn mogelijk om bedreigde wadvogels zoals de Scholekster, Visdief en Kluut te helpen. Kansen liggen vooral langs de vaste wal, maar ook op de eilanden. Plekken zoals de Kop van Noord-Holland, de Afsluitdijk, Harlingen-Zwarte Haan (Friesland) en Delfzijl-Eemshaven bieden nog onbenutte kansen voor deze wadvogels.

meer lezen
vrijdag 24 januari 2014

Vogeltel-ervaringen langs de Flyway

Bij Vogelbescherming Nederland komen inmiddels de eerste telervaringen rondom de Flyway binnengestroomd. Een aantal daarvan vindt u hier op een rijtje.

meer lezen
vrijdag 9 november 2012

Les-estafette langs basisscholen Waddenzee

Jong geleerd is oud gedaan. Dat is het idee achter het lespakket over de Waddenzee als Werelderfgoed. Het is de bedoeling dat dit in een estafette-vorm langs alle basisscholen gaat in de Waddenzee-gemeenten. Vandaag is de start in de gemeente Ferwerderadiel.

meer lezen
woensdag 11 april 2012

Het Wadden Sea Flyway Initiative

PRW ontwikkelt op dit moment samen met het Duitse natuurministerie een integraal monitoringsysteem voor de bescherming van trekvogels van de Waddenzee. De samenwerking – het Wadden Sea Flyway Initiative – vloeit voort uit het streefbeeld van de Rijke Waddenzee en de vraag vanuit de UNESCO bij de Werelderfgoedaanwijzing om de samenwerking en monitoring langs de flyway te versterken.

meer lezen

rapporten bij dit project

 • maandag 11 juni 2018

  Flywaytelling Afrika 2017

  Eerste resultaten van de flywaytelling van 2017 langs het Afrikaanse deel van de route. De uitkomsten zijn belangrijk om te bepalen waar welke maatregelen nodig zijn om de wadvogels te beschermen (PDF, 5.0 MB).

  naar rapport
 • donderdag 10 september 2015

  Krantenartikel Flyway Telling

  Voorpagina nieuws bij DvhN en de LC: de alarmerende uitslag van de vogeltelling langs de flyway

  naar rapport
 • woensdag 2 september 2015

  Handleiding voor monitoring Westelijk Afrika langs de Flyway

  Handleiding en strategie voor monitoring Westelijk Afrika langs de Flyway (PDF, 1.6 Mb).

  naar rapport
 • woensdag 2 september 2015

  Raamwerk Monitoring Flyway

  Raamwerk Monitoring Flyway (PDF, 1.5 Mb).

  naar rapport
 • dinsdag 4 februari 2014

  Krantenartikel Flyway

  Krantenartikel in de LC en DvhN over noodzaak monitoring Flyway

  naar rapport
 • zondag 2 februari 2014

  Tonder Visie over Flyway

  Tønder Verklaring Visie Flyway

  naar rapport
 • vrijdag 10 januari 2014

  Animatiefilm Flyway

  Animatiefilmpje over de Flyway Waddenzee Wadden Sea
  Animatiefilmpje over de Flyway.
  naar rapport
 • woensdag 10 juni 2015

  Adviesrapport Delany Flyway

  Adviesrapport van Delany voor vorderingen Flyway (PDF, 2.0 Mb).

  naar rapport
 • donderdag 17 maart 2016

  Resultaten Flyway-onderzoek

  september 2015, (PDF, 8.2 Mb)

  naar rapport
 • woensdag 16 maart 2016

  Nieuwe kansen voor bedreigde wadvogels

  maart 2014, (pdf, 5.0 Mb)

  naar rapport