Programma naar een rijke Waddenzee

Project

Verkenning rijke onderwaterbestortingen in de Waddenzee

Op verschillende plaatsen in de Waddenzee is onder de laagwaterlijn een hard substraat (onderlaag) aanwezig in de vorm van “bestortingen” zoals  stortsteen, staalslakken en scheepswrakken. Naar verwachting heeft dit harde substraat specifieke ecologische waarden. Onder andere omdat het vestigingsmogelijkheden biedt voor organismen die niet op de zand- en slibbodems van de Waddenzee kunnen huizen.

Rijkswaterstaat en PRW hebben behoefte aan een verkenning ‘Rijke onderwaterbestortingen’. Het doel is overzicht te krijgen van de locaties, de soorten bestorting en de abiotische (levenloze) factoren. Zo kunnen we een kenschets maken van de ecologische waarden van de verschillende bestortingen.

Ook zal een kansenkaart worden opgeleverd met mogelijkheden voor optimalisatie van de bestortingen. Daarnaast wordt gewerkt aan een overzicht van de verschillende kennisvragen rond het onderwerp.

Nieuws over dit project

maandag 26 november 2018

Waddenmozaïek: grootschalig onderzoek naar stand onderwaternatuur

Het Waddenfonds kent een grote subsidie toe aan het project ‘Waddenmozaïek’ van Natuurmonumenten, Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en NIOZ. Het doel van het project is uitzoeken hoe het gesteld is met de onderwaternatuur in de Waddenzee en mogelijke herstelmaatregelen testen.

meer lezen
maandag 13 augustus 2018

Praatplaat Waddenzee

PRW heeft samen met Arcadis een Praatplaat gemaakt over de Waddenzee. Hebben we harde structuren nodig voor méér biodiversiteit of moeten we juist niets doen?

meer lezen
maandag 14 mei 2018

Onderwaternatuur Waddenzee op de kaart

De onderwaternatuur van de Waddenzee is lang niet bij iedereen goed in beeld. Daarom heeft PRW samen met natuurorganisaties, wetenschappers en vissers een onderwaterkaart gemaakt. Dit wordt ondermeer input voor toekomstige beleidsprocessen.

meer lezen
donderdag 7 december 2017

Meer urgentie nodig voor onderwaternatuur Waddenzee

Er moet meer urgentie worden gegeven aan de ontwikkeling van een veerkrachtige onderwaternatuur in de Waddenzee.  Het Programma naar een Rijke Waddenzee wil dit gezamenlijk oppakken met gebruikers, beheerders, beleidsmakers en wetenschappers.

meer lezen
dinsdag 21 februari 2017

Rapport 'Verkenning naar rijke onderwaterbestortingen'

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) onderzocht in hoeverre de steenachtige materialen, die onder water worden toegepast voor kustveiligheid en vaargeulmanagement, ook kansen bieden voor natuur.

meer lezen
maandag 14 december 2015

Zin en onzin van harde structuren in de Waddenzee

Kies voor een systeembenadering en houd het multidisciplinair. Dat zijn de twee belangrijkste aanbevelingen tijdens de bijeenkomst over de zin en onzin van harde structuren in de Waddenzee.

meer lezen
donderdag 12 november 2015

Zijn er harde structuren nodig in de Waddenzee?

Het Programma naar een Rijke Waddenzee organiseert een bijeenkomst over de (on)mogelijkheden om harde structuren in de Waddenzee te plaatsen voor natuurontwikkeling.

meer lezen

rapporten bij dit project

 • dinsdag 28 februari 2017

  Rapport sublitorale hotspots

  Waar in de Waddenzee liggen plekken die natuurwaarde kunnen hebben? (PDF,

  naar rapport
 • dinsdag 28 februari 2017

  Rijke onderwaterbestortingen

  Kunnen stenen helpen voor meer natuurwaarden in de Waddenzee? (PDF, 13.2 Mb)

  naar rapport