Verkenning rijke onderwaterbestortingen in de Waddenzee

Op verschillende plaatsen in de Waddenzee is onder de laagwaterlijn een hard substraat (onderlaag) aanwezig in de vorm van “bestortingen” zoals  stortsteen, staalslakken en scheepswrakken. Naar verwachting heeft dit harde substraat specifieke ecologische waarden. Onder andere omdat het vestigingsmogelijkheden biedt voor organismen die niet op de zand- en slibbodems van de Waddenzee kunnen huizen.

Rijkswaterstaat en PRW hebben behoefte aan een verkenning ‘Rijke onderwaterbestortingen’. Het doel is overzicht te krijgen van de locaties, de soorten bestorting en de abiotische (levenloze) factoren. Zo kunnen we een kenschets maken van de ecologische waarden van de verschillende bestortingen.

Ook zal een kansenkaart worden opgeleverd met mogelijkheden voor optimalisatie van de bestortingen. Daarnaast wordt gewerkt aan een overzicht van de verschillende kennisvragen rond het onderwerp.