Programma naar een rijke Waddenzee

Project

Verkenning platte oester

De platte oester kwam ooit veelvuldig voor in de permanent onder water gelegen gebieden van de Nederlandse Noordzee en de kustwateren, waaronder de Waddenzee. De platte oester is een biobouwer. Dat wil zeggen dat de oester zijn leefomgeving in positieve zin beïnvloedt. Door een combinatie van overbevissing, ziektes en strenge winters is deze biobouwer uit de Noordzee en Waddenzee verdwenen.

Inmiddels heeft de platte oester zich in het deltagebied naar de Noordzee uitgebreid op locaties waar de bodem niet wordt beroerd. Door de beperkte verspreidingscapaciteit gaat verder spontaan herstel vooralsnog lastig en langzaam. Een enorme opsteker voor het project is de ontdekking van platte oesters in de Waddenzee, eind 2017.

In een aantal stappen verkennen we nu of terugkeer van de platte oester in de Waddenzee mogelijk is. En zo ja, op welke manier die terugkeer te realiseren is. Hiervoor bewandelen we de sporen ‘kansrijke locaties’ en ‘kansrijke partners’. Daarna wordt bekeken of, en zo ja waar en hoe we actief aan herstel kunnen werken.

Op dit moment vindt er onderzoek plaats naar de kansen voor het voedselweb en de regionale economie komt aan bod. Bovendien werken we in een laboratoriumsetting (NIOZ in de lead en in samenwerking met Edmelja en het Wereldnatuurfonds) aan een proef met het kweken van platte oesters.

Nieuws over dit project

donderdag 13 september 2018

Primeur op Texel: kweek van inheemse platte oester gelukt

Goed nieuws vanuit de klimaatkamer van het NIOZ op Texel. Voor het eerst zijn hier larven gekweekt van de platte oester.  Daarmee is een belangrijke stap gezet in herstel van dit schelpdier voor de Waddenzee.

meer lezen
donderdag 5 april 2018

Symposium: herstel schelpdierbanken

Het NIOZ op Texel organiseert op donderdagmiddag 12 april een symposium over schelpdierbanken. Het symposium is gratis toegankelijk. Geïnteresseerden kunnen zich via meet@nioz.nl opgeven.

meer lezen
maandag 19 februari 2018

Dode schelpen belangrijk voor terugkeer platte oester

Met name lege schelpen van kokkels vormen een geschikt substraat voor de vestiging van platte oesterlarven. Maar ook Japanse oesters en tal van andere schelpdiersoorten blijken geschikt voor aanhechting van de platte oester. De verschillen worden vooral bepaald door het aanbod van geschikt substraat.

meer lezen
vrijdag 27 oktober 2017

Exotische Japanse oester vriend en vijand van Waddenzeebewoners

Exoten kunnen nieuwe ziekten meebrengen, maar de inheemse soorten ook beschermen tegen zowel nieuwe als oude ziekten. Hoe dat mechanisme precies werkt, is nu voor het eerst in kaart gebracht door Anouk Goedknegt, VU-promovendus aan het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee.

meer lezen
donderdag 26 oktober 2017

Platte oesters gevonden in de Waddenzee

De platte oester is terug in de Waddenzee. Jarenlang werd gedacht dat de soort was uitgestorven. Een visser ontdekte meerdere exemplaren ten oosten van Texel. Nader onderzoek bevestigt nu dat het om de platte oester gaat. Daarnaast is er nog een andere locatie ontdekt, iets ten zuiden van Vlieland.

meer lezen
dinsdag 19 juli 2016

"Richt eerst op natuurherstel bij herintroductie oester in Waddenzee"

Een succesvolle herintroductie van de oester in de Waddenzee moet zich in de eerste fase richten op natuurherstel. Op de  lange termijn kan de oester een exclusief en duurzaam Waddenzee-product worden.

meer lezen
woensdag 24 februari 2016

Platte oester biedt ook kansen voor duurzaam medegebruik in Waddenzee

Bij de mogelijke herintroductie van de platte oester in de Waddenzee liggen er niet alleen kansen voor natuurherstel, maar ook voor duurzaam medegebruik. Die conclusie valt te trekken na een bijeenkomst in de Visserijloods op Lauwersoog.

meer lezen
woensdag 17 februari 2016

PRW bekijkt mogelijkheid herintroductie platte oester

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) gaat de mogelijkheid verkennen of en hoe de platte oester weer teruggebracht kan worden in de Waddenzee.

meer lezen

rapporten bij dit project

 • donderdag 15 februari 2018

  Terugkeer Platte Oester

  De platte oester is terug in de Waddenzee. Jarenlang werd gedacht dat de soort was uitgestorven. Dit onderzoek bevestigt nu dat het inderdaad om de platte oester gaat. Er zijn 10 locaties onderzocht en in totaal 51 exemplaren ontdekt. Met name dode schelpen zijn een goede hechtingsplek (PDF, 7.3 Mb).

  naar rapport
 • dinsdag 4 oktober 2016

  Haalbaarheidsstudie Oesters

  Een verkenning naar de haalbaarheid van een herintroductie van de platte oester in de Nederlandse Waddenzee (PDF, 5.3Mb).

  naar rapport
 • dinsdag 19 juli 2016

  Factsheet Oesterherstel Waddenzee

  Bureau Waardenburg en Altenburg en Wymenga onderzoeken voor PRW de mogelijke herintroductie van de platte oester in de Waddenzee. Een Factsheet (PDF, 3.2 Mb).

  naar rapport
 • dinsdag 19 juli 2016

  Essay Oesterherstel

  Drie studenten van het VHL schreven een essay over de herintroductie van de oester in de Waddenzee (PDF, 0.7 Mb)

  naar rapport
 • woensdag 16 maart 2016

  Ontwikkeling Japanse oesterbanken

  Op droogvallende platen in de Waddenzee. maart 2011,  (pdf 1 Mb)

  naar rapport
 • woensdag 16 maart 2016

  Rol van de Japanse Oester in de Waddenzee

  Indrukken uit het veld. augustus 2011 (pdf, 1.6 Mb)

  naar rapport
 • donderdag 17 maart 2016

  Rapportage Biobouwersdag

  juli 2011 (pdf 1,6 Mb)

  naar rapport