Programma naar een rijke Waddenzee

Project

Verkenning en uitwerking kwelder Terschelling

De strakke lijnen van kunstenaar Piet Mondriaan zijn wereldwijd een begrip. Wat gebeurt er als je met die beroemde lijnen een kwelder maakt in een hoogdynamisch landschap als de Waddenzee?

De te ontwikkelen kwelder bij Terschelling is een pilotproject waaraan PRW al langere tijd is verbonden. Onder begeleiding van PRW zijn de gemeente Terschelling, Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en Oerol/Sense of Place aan de slag gegaan met kwelders aan de zuidkant van Terschelling. Een aantal kwelderrestanten worden behouden, nieuwe kwelders worden ontwikkeld. Natuur- en landschapsontwikkeling heeft hierbij prioriteit, terwijl tegelijkertijd de kustveiligheid wordt gegarandeerd.

Het voorlopige ontwerp en de locatie van de kwelder is in overleg met de bewoners tot stand gekomen en begin 2016 bekendgemaakt. Landschapsarchitect Bruno Doedens baseerde zich bij het ontwerp op de rechte lijnen van Piet Mondriaan. Het patroon van haaks op elkaar staande dammen of palenrijen zorgt ervoor dat slib bezinkt en begroeid raakt. De dynamiek van eb en vloed blijft aanwezig. Deze combinatie van factoren zorgt voor een rijke kweldernatuur.

PRW werkt het voorlopige ontwerp uit tot een definitief ontwerp, in nauwe samenwerking met de betrokken partijen en bewoners. Het definitieve ontwerp moet na de zomer van 2016 zijn afgerond. Er moeten dan ook afspraken zijn gemaakt over de financiering, realisatie, het beheer en het onderhoud van het project. Het is de bedoeling dat in 2017 de schep de grond in gaat, zodat de eerste resultaten van de Mondriaankwelder te zien zijn tijdens Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad in 2018.

Het project is een mooi voorbeeld van hoe landschap, natuur en cultuur samen kunnen gaan via een integrale aanpak van beheer.

Nieuws over dit project

donderdag 3 augustus 2017

Rijkswaterstaat financiert kwelderherstel Terschelling

Rijkswaterstaat heeft het realisatiebesluit genomen om het project kwelderherstel Terschelling te financieren. De Strieperkwelder en de Keag aan de zuidkant van Terschelling leiden onder erosie waardoor ze verdwijnen. Met de toekenning van de financiering van 800.000 euro start de voorbereiding van het kwelderherstel.

meer lezen
woensdag 29 juni 2016

Veel ideen en vragen voor kwelderherstel Terschelling

Graag houtenpalen van Terschelling, de naam ‘Mondriaankwelder’ ligt gevoelig en komt er nu wel of niet een uitkijktoren? Het is zomaar een greep uit de op- en aanmerkingen van de klankbordgroep Kwelderherstel Terschelling. De klankbordgroep denkt mee over de ontwikkeling van de kwelder aan de zuidzijde van Terschelling, tussen Striep en de Ans.

meer lezen
dinsdag 12 januari 2016

Eensgezind aan de slag met nieuwe kweldernatuur Terschelling

TERSCHELLING – De realisatie van open kwelders aan de zuidkant van Terschelling is weer een stap dichterbij gekomen. Niet voor landaanwinning, maar voor nieuwe natuur en een nieuw landschap, met een bijzondere vorm, geïnspireerd op werk van de schilder Piet Mondriaan. Zeven betrokken partijen hebben de plannen vandaag gepresenteerd in Midsland op Terschelling.

meer lezen
maandag 6 januari 2014

Fotomontage van kwelder Terschelling

Bruno Doedens van het bureau SLeM heeft een fotomontage gemaakt van de kwelder bij Striep, aan de zuidwestkant van Terschelling. De strakke lijnen moeten gaan lijken op het werk van Piet Mondriaan uit de serie ‘Tableau 2’.

meer lezen

rapporten bij dit project

  • dinsdag 9 augustus 2016

    Kwelder Terschelling

    Ontwerpplan voor kwelderherstel- en ontwikkeling aan de zuidwestkant van Terschelling (PDF, 3.4Mb).

    naar rapport