Programma naar een rijke Waddenzee

Project

Verkenning duurzame kansen Lauwersmeer-Waddenzee

Het Lauwersmeer is een belangrijke ecologische schakel tussen de Waddenzee en de zoete wateren in het Groningse, Friese en Drentse achterland. Voor vogels en trekvissen is het een foerageer-, leef- en schuilgebied. Daarnaast heeft het Lauwersmeer zich ontwikkeld tot een belangrijk toeristisch-recreatief gebied in de regio.

Na de afsluiting in 1969 is het een zoet meer geworden met een beperkte zoutwaterinvloed aan de noordzijde. Ook is het inmiddels een officieel natuurgebied en Nationaal Park.

De ecologische en recreatieve potentie van het Lauwersmeergebied lijkt groter te zijn dan de status quo van het gebied nu. Door beperkt getij toe te staan en het realiseren van een stabiele zoet-zoutovergang krijgen de natuur en recreatieve kwaliteit van het gebied mogelijk een stevige impuls.

De Waddenvereniging en PRW zijn in 2015 een verkenning gestart naar de mogelijkheden van de ontwikkeling van een ‘Lauwersmeer-initiatief’. Gekeken wordt naar optimalisatie van de getijdennatuur in combinatie met waterveiligheid, getijde-energie en/of recreatie (en mogelijk sedimentbeheer en zilte landbouw). Inmiddels is een eerste inhoudelijke verkenning uitgevoerd. Daarnaast is gekeken naar potentiële partners/initiatiefnemers.

De volgende fase staat in het teken van het uitwerken van plannen door de betrokken stakeholders.

Nieuws over dit project

dinsdag 15 januari 2019

Save the Date: Symposium 50 jaar Lauwersmeer

Op 23 mei 2019 is het precies 50 jaar geleden dat de Lauwerszee, in aanwezigheid van Koningin Juliana, is afgesloten. De Lauwerszee werd Lauwersmeer, zout werd zoet. De visserij verplaatste zich gedeeltelijk naar Lauwersoog en de Lauwerszee veranderde in een 6000 hectare groot zoetwater natuurgebied.

meer lezen
donderdag 20 september 2018

Opslag zoetwater in bodem bij Lauwersmeergebied kansrijk voor klimaatadaptieve landbouw

Het opslaan van zoetwater in de grond kan grote voordelen bieden voor de landbouw in het Lauwersmeergebied en het hele noordelijke kleigebied. Boeren in gebied aan de rand van de Waddenzee worden dan minder kwetsbaar voor klimaatverandering en bodemdaling.

meer lezen
maandag 9 maart 2015

Zwemmend zilver losgelaten in het Lauwersmeer

Vrijdagochtend zijn honderden zeeforellen losgelaten in het Lauwersmeer. Naar Deens voorbeeld gaan sportvissers, het waterschap, natuurorganisaties en verschillende overheden de samenwerking aan. Zij willen de terugkeer van deze iconische trekvis combineren met het verbeteren van de waterkwaliteit en het ontwikkelen van het Lauwersmeer als sportvisbestemming.

meer lezen
dinsdag 3 maart 2015

Spetterende start voor herstel Zeeforel

Een grote coalitie van natuurliefhebbers, overheden en sportvissers wil aan de slag om de zeeforel weer in gezonde aantallen te laten zwemmen tussen Waddenzee en hun paaigebieden in Groningen en Drenthe. Op vrijdagochtend 6 maart worden de eerste zeeforellen losgelaten in het Lauwersmeer.

meer lezen
woensdag 2 april 2014

Natuur verzacht de randen van de Waddenzee

Langs de randen van de Waddenzee zijn volop mogelijkheden om de natuurwaarden te versterken en de toeristische aantrekkingskracht te vergroten. Van de twaalf kansrijke projecten die PRW heeft geïnventariseerd, springen er drie bovenuit: het Amstelmeer, De Vismigratierivier (Afsluitdijk) en het Lauwersmeer.

meer lezen

rapporten bij dit project

  • donderdag 20 september 2018

    Voorstudie Zoet-op-Zout

    Het opslaan van zoetwater in de grond kan grote voordelen bieden voor de landbouw in het  Lauwersmeergebied. Boeren in gebied aan de rand van de Waddenzee worden dan minder kwetsbaar voor klimaatverandering en bodemdaling. En hebben de regie in eigen hand. Hierdoor is de teelt van kapitaalsintensieve gewassen als pootaardappelen, groenten en uien voor de toekomst gewaarborgd (PDF, 5.0 Mb).

    naar rapport