Programma naar een rijke Waddenzee

Project

Verkenning anders varen

Door het aanleggen van dijken en inpolderingen is het Eems-Dollardgebied aan banden gelegd. Er is te weinig ruimte voor een natuurlijke werking van het getij. Maar ook door de diepe vaargeulen hebben we de Eemsnatuur sterk beïnvloed. De laatste jaren zijn we gaan begrijpen wat anders zou moeten voor een gezond Eems-estuarium, van de Noordzee tot op de getijderivier bij Herbrum.

De belangrijkste oorzaak voor de vertroebeling van de Eems is de beperkte ruimte. Ook de vaargeulverdipeing spelen een rol. PRW vraagt zich af wat er zou gaan gebeuren als we de ecologische waarden als uitgangspunt nemen in plaats van de economische. Zijn er dan bijvoorbeeld innovaties mogelijk (en rendabel) om anders te gaan varen. Dus minder diep? Terwijl tegelijkertijd de bereikbaarheid van zeehavens gewaarborgd blijft.

PRW zet zich in dit project vooral in om ‘anders varen’ op de agenda te krijgen en tot uitvoering te laten komen. Soms doen we dat ook op een verassende manier zoals de samenwerking met Technasia-scholen in Leek en Wolvega. We hopen met de creativiteit van de leerlingen tot nieuwe inzichten te komen. Die inzichten nemen we dan mee in gesprekken met reders, vaarweg- en havenbeheerders.

Nieuws over dit project

donderdag 13 juli 2017

Verduurzaming scheepvaart Waddenzee wordt maatwerk

Onder de titel ‘Anders varen’ hebben de Natuur- en Milieufederatie Groningen, Het Groninger Landschap en het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) een verkenning laten uitvoeren naar innovaties en ontwikkelingen in de scheepvaart.

meer lezen
dinsdag 3 mei 2016

Zorgen scholieren voor doorbraak slibprobleem Eems-Dollard?

Een kleine 200 leerlingen van het Technasium van RSG De Borgen in Leek buigen zich de komende zeven weken over de slibproblematiek van de Eems-Dollard.  Kunnen de jonge scholieren met hun frisse blik voor een doorbraak zorgen?

meer lezen
donderdag 14 juli 2016

Technasiasten doen mooie ontdekkingen voor Eems-Dollard

Het ontdekken van een slibverwerkingsfabriek in Antwerpen en het maken van een overslageiland inclusief kabelbaan. Het is zomaar een greep van de ideeën van een kleine 200 Technasiumscholieren van RSG de Borgen uit Leek.

meer lezen
woensdag 6 juli 2016

Meerjarig programma om ecologie in Eems-Dollard op te knappen

Het Rijk en de provincie Groningen gaan samen aan de ecologische verbetering van de Eems-Dollard werken.  In het meerjarige programma ‘Eems-Dollard 2050’ staat wat ze de komende jaren gaan doen om de troebelheid van het water te verminderen.

meer lezen

rapporten bij dit project

  • donderdag 13 juli 2017

    Verkenning verduurzaming scheepvaart

    Verkenning om scheepvaart in en rondom Werelderfgoed Waddenzee te verduurzamen(PDF, 1.3 MB).

    naar rapport