Programma naar een rijke Waddenzee

Project

Trilaterale werkconferentie Ecoports

Havens horen bij de Waddenzee. Vanuit de havens worden goederen vervoerd en ook verwerkt of geproduceerd. Vissersschepen vinden er hun thuishaven. De veerboten die er vertrekken, hebben een belangrijke rol in de bereikbaarheid van de Waddeneilanden en het toerisme.

Maar havens (en scheepvaart) beïnvloeden ook de natuurlijke omgeving van de Waddenzee. En dat staat op gespannen voet met het streefbeeld van een rijke Waddenzee voor mens en natuur. Daarom is het verduurzamen van de Waddenzeehavens benoemd als deelstrategie in het programmaplan van PRW.

Een van de activiteiten voor 2016 is het leveren van een bijdrage aan de werkconferentie Ecoports. Deze werkconferentie wordt georganiseerd op 20 juni, op initiatief van de samenwerkende Waddenzeehavens. Doel van de trilaterale conferentie is het stimuleren en aanjagen van duurzaamheid in de havens. De resultaten van de conferentie worden dit najaar uitgewerkt in een aantal werkateliers.

Nieuws over dit project

maandag 5 december 2016

Werkatelier Innovaties duurzaam havenbedrijf

Hoe kom je tot een duurzaam havenbedrijf in het Waddengebied? Die vraag staat centraal bij het  ‘Werkatelier Innovaties duurzaam havenbedrijf van wereldklasse’.

meer lezen
dinsdag 10 mei 2016

Trilaterale Conferentie UNESCO Havens

Waddenzeehavens en PRW organiseren op maandag 20 juni het trilaterale congres “UNESCO havens” (Ecoports). Dit congres is bedoeld als platform om draagvlak te creëren, samenwerkingen te initiëren en kennis te delen.

meer lezen
woensdag 11 juni 2014

Duurzame projecten in ontwikkeling voor Waddenzeehavens

Het Programma Building with Nature Waddenzeehavens is klaar. Het omvat elf projecten die in de komende vier jaar worden uitgevoerd. De focus ligt daarbij op natuurontwikkeling en het duurzaam oplossen van de slibproblematiek voor Waddenzeehavens.

meer lezen