Programma naar een rijke Waddenzee

Project

Toekomstvisie herstelstrategie zeegras

Onlangs constateerde de Algemene Rekenkamer dat natuurbehoud in de Waddenzee in de afgelopen jaren goed gelukt is.  Door verschillende oorzaken blijft de gewenste natuurontwikkeling in de Waddenzee echter achterwege. Om de biodiversiteit van de Waddenzee te verbeteren en het voedselweb te herstellen, speelt zeegras als biobouwer een belangrijke rol.

Biobouwers zijn planten en dieren die hun leefomgeving in gunstige zin veranderen. Zeegrasvelden bijvoorbeeld maken het water helderder. Doordat ze bescherming bieden, vormen ze een kraamkamer voor veel soorten vis. Het herstel van zeegrasvelden is een doel van de Kaderrichtlijn Water en de Habitat- en Vogelrichtlijn (Natura2000).

PRW werkt aan een breedgedragen toekomstvisie en aan een gezamenlijk uitvoeringsprogramma Zeegras 2016-2020. Dit biedt partijen de handvatten om samen te werken aan het herstel van zeegras. Het programma bestaat uit leren-door-doen, aan de hand van betrouwbare kansenkaarten. Op die manier wordt getracht de zeegrasvelden in de Nederlandse Waddenzee te herstellen en wordt praktijkkennis opgebouwd.

Nieuws over dit project

donderdag 12 januari 2017

Speciale werkgroep voor zeegrasherstel

Om natuurlijk herstel van zeegras in de Waddenzee mogelijk te maken moet er een Community of Practice worden opgericht. Hierin kunnen de verantwoordelijke partijen samenwerken om beleid, beheer, gebruik en onderzoek te bundelen en beschikbare budgetten samen te voegen.

meer lezen
maandag 5 september 2016

Herstel van zeegras bedreigd door schimmel

Al decennia lang proberen biologen zeegras terug te krijgen in de Waddenzee en de Grevelingen. Nederlandse onderzoekers hebben nu ontdekt waarom dat steeds niet lukt: het zeegraszaad sterft door een waterschimmel die nooit eerder in zeewater is gevonden en die verwant is aan de bekende aardappelziekte.

meer lezen
dinsdag 1 maart 2016

Drone ingezet voor monitoring zeegrasherstel

Bij Schiermonnikoog is voor het eerst een drone ingezet bij de monitoring van groot zeegras. Dat melden Natuurmonumenten en de Radboud Universiteit in hun nieuwsbrief van februari over het zeegrasherstel in de Waddenzee.

meer lezen
dinsdag 22 december 2015

Meer kennis nodig voor succesvol zeegrasherstel Waddenzee

De uitzaaiproeven van zeegras blijken niet voldoende succesvol. Het zeegras plant zich weliswaar voort, maar niet genoeg om op lange termijn uit te groeien tot een zelfstandige populatie.

meer lezen
donderdag 22 oktober 2015

Zeegraskansenkaart heeft goede voorspellende werking

De door PRW ontwikkelde zeegraskansenkaart blijkt nu al in de praktijk een goede voorspellende werking te hebben. Dat kunnen we constateren na de ontdekking van twee nieuwe zeegrasvelden in de Waddenzee.

meer lezen

rapporten bij dit project

  • donderdag 17 maart 2016

    Kansrijke locaties voor zeegras in de Waddenzee

    april 2015, (PDF, 4.6 Mb)

    naar rapport