Strategieontwikkeling duurzaam en efficiënt onderhoud jachthavens

Eiland- en kustgemeenten kampen op verschillende plaatsen met (toenemende) baggerproblemen van jachthavens langs de Waddenkust. De problemen worden vooral veroorzaakt door omgevingsfactoren, zoals langjarige trends, gewijzigde morfologische condities en andere spuiregimes van zoetwater vanuit het achterland. Vaak is een gebrek aan kennis en inzicht in de oorzaken onderdeel van het probleem. Anderzijds mist een brede samenwerking en uitwisseling van kennis tussen de verschillende partijen die zich met baggeren bezig houden. Er ontbreekt een gezamenlijke visie voor de langere termijn. Gezien de gesignaleerde en verwachte doorgaande morfologische veranderingen in het Waddengebied is zo’n visie echter broodnodig. Dit moet leiden tot minder kosten, betere bereikbaarheid en meer samenhang en samenwerking in de kostbare en tijdsintensieve studies naar oplossingen. De opdrachtgevers willen graag een ontwikkeling in gang zetten naar duurzaam en efficiënt onderhoud van jachthavens.

Rol PRW:

Op te leveren resultaat:

  • Gezamenlijke strategie ontwikkeld voor efficiënter en duurzaam jachthavenonderhoud in 2021 met minder negatieve ecologische effecten en lagere kosten voor de beheerder(s).

Opdrachtgevers:

  • Waddenprovincies: provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen
  • Rijkswaterstaat

Opvolging door:

  • Waddenprovincies: provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen