Programma naar een rijke Waddenzee

Project

Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee

In 2014 stelden het Regiecollege Waddenzee (RCW) en de Beheerraad Waddengebied in de vorm van een samenwerkingsagenda een plan op voor verbetering van het beheer van de Waddenzee. Het plan was het antwoord op het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Waddengebied: natuurbescherming, natuurbeheer en ruimtelijke inrichting’.

De samenwerkingsagenda omvat het beheer van de Waddenzee in brede zin:

•  Vergunningverlening
•  Toezicht en handhaving
•  Crisis- en calamiteitenbeheersing
•  Fysiek onderhoud
•  Herstelmaatregelen en ontwikkeling
•  Zonering en geleiding
•  Monitoring en onderzoek
•  Voorlichting en promotie

Alle beheerders hebben input voor het plan geleverd. Het gezamenlijke en integrale beheerplan is noodzakelijk om het doel te behalen om in 2018 als ware één beheerder samen te werken.

De uitvoering van de samenwerkingsagenda wordt gezamenlijk aangestuurd. Aan het roer staan de opdrachtgevers Rijkswaterstaat (voorzitter), het ministerie van Economische Zaken, de Waddenprovincies, de Waddengemeenten en de natuurorganisaties. PRW voert het secretariaat over de Beheerraad Waddengebied.

Nieuws over dit project

dinsdag 23 januari 2018

Verkenning naar één Beheerautoriteit Waddenzee

De ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) laten een verkenning uitvoeren naar 1 beheerautoriteit voor de Waddenzee. Dit melden zij in een brief aan de Tweede Kamer.

meer lezen
maandag 22 mei 2017

Wadden in Beeld 2016 beschikbaar

Na de primeur van vorig jaar is de tweede uitgave van het jaaroverzicht Wadden in Beeld 2016 gepubliceerd en aangeboden aan Bas Eenhoorn, voorzitter van het Regiecollege Waddengebied. De publicatie biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van levende natuur, het beheer en het gebruik van werelderfgoed Waddenzee over het jaar 2016

meer lezen
woensdag 19 april 2017

Film over de Waddenzee uit 1988 opgedoken

Naar aanleiding van een recent uitgekomen documentaire over de Waddenzee, dook Harry Bron in zijn familiearchief. De documentaire deed hem denken aan een soortgelijke film die wijlen zijn schoonvader Jan Wiegel ooit maakte in opdracht van Rijkswaterstaat.

meer lezen
maandag 20 maart 2017

Vlokkige zeenaaktslak zet eitjes af

Op de Waddenzee zijn de eerste tekenen van het voorjaar weer duidelijk waar te nemen. Maar dan moet je wel goed opletten. Niet alleen vogels leggen eieren; de Vlokkige zeenaaktslak is nu al volop bezig!

meer lezen
woensdag 15 februari 2017

Werelderfgoed-logo het gezamenlijk beeldmerk van de inzet op de Wadden

Beheerders gaan actief het Waddenzee Werelderfgoed-logo gebruiken om de gezamenlijke herkenbaarheid te vergroten en de unieke waarden van het gebied uit te dragen.

meer lezen
woensdag 8 februari 2017

Levensechte politietraining op de Waddenzee

De Waddenunit organiseerde in samenwerking met de politieschool in Drachten een training op de Waddenzee.  Aan boord oefenden de studenten met vier levensechte situaties.

meer lezen
maandag 19 december 2016

Nieuwe brochure ‘Op een onbewoond eiland in de Waddenzee’

Onbewoonde eilanden spreken bijna altijd tot de verbeelding. Een nieuwe publieksbrochure geeft samen met online informatie een uniek overzicht van de 10 onbewoonde Waddeneilanden en zandplaten in Werelderfgoed Waddenzee.

meer lezen
woensdag 7 december 2016

Weer volop pups van grijze zeehonden in Waddenzee

De pups van de grijze zeehonden zijn weer volop te zien in de Waddenzee. Op Richel alleen al liggen nu zo’n 240 pups meldt de Waddenunit.

meer lezen
donderdag 24 november 2016

Ecotopenkaart geeft inzicht in natuur Waddenzee

Waar liggen mosselbanken en zeegrasvelden in het Waddengebied? Wat zijn de zoutwaarden en wat is de dichtheid van het slib? De ecotopenkaart helpt beheerders om duidelijk te krijgen, waar welke natuur zit in het Waddengebied.

meer lezen
donderdag 28 november 2013

Rapport Algemene Rekenkamer over Waddengebied is uitgebracht

De Algemene Rekenkamer heeft het rapport “Waddengebied: natuurbescherming, natuurbeheer en ruimtelijke inrichting” over de periode 2007-2011 uitgebracht. Het beheer van de Waddenzee verdient volgens de Rekenkamer een betere organisatie.

meer lezen
donderdag 31 maart 2016

Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee presenteert eerste jaarrapportage Wadden in Beeld

Het Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee (OBW) heeft de eerste jaarlijkse rapportage Wadden in Beeld  overhandigd aan de  Tweede Kamer.

meer lezen
maandag 28 september 2015

Trekkers Beheer Waddenzee samen op pad

Hoe werken we aan onze opdrachten als trekkers voor de samenwerkingsagenda beheer Waddenzee? Hoe kunnen we het samen aanpakken? Hoe kunnen we elkaar helpen? En wanneer zijn we tevreden over de samenwerkingsagenda beheer? Het is zomaar een greep uit de vragen die de verschillende trekkers van de Samenwerkingsagenda met elkaar bespraken. Op uitnodiging van Rijkswaterstaat vond het gesprek plaats op motorzeilklipper ‘De Rijkswaterstaat 1’.

meer lezen
woensdag 29 april 2015

Voortgangsrapportage Samenwerking Beheer Waddenzee naar Minister

Het RCW (Regie College Waddengebied) heeft de rapportage over de voortgang in het eerste half jaar voor de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee verzonden naar Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu, de Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma, de Waddenprovincies, -gemeenten, noordelijke Waterschappen en de natuurorganisaties (kortom; alle partijen in de Samenwerkingsagenda).

meer lezen

rapporten bij dit project

 • donderdag 24 november 2016

  Ecotopenkaart Waddenzee

  Waar zit welke natuur in het Waddengebied. Deze ecoptopenkaart geeft een goed inzicht (PDF, 4.2 Mb).

  naar rapport
 • woensdag 16 maart 2016

  Uitvoeringsagenda beter beheer Waddenzee

  mei 2014, (pdf, 3.2 Mb)

  naar rapport