Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee

In 2014 stelden het Regiecollege Waddenzee (RCW) en de Beheerraad Waddengebied in de vorm van een samenwerkingsagenda een plan op voor verbetering van het beheer van de Waddenzee. Het plan was het antwoord op het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Waddengebied: natuurbescherming, natuurbeheer en ruimtelijke inrichting’.

De samenwerkingsagenda omvat het beheer van de Waddenzee in brede zin:

•  Vergunningverlening
•  Toezicht en handhaving
•  Crisis- en calamiteitenbeheersing
•  Fysiek onderhoud
•  Herstelmaatregelen en ontwikkeling
•  Zonering en geleiding
•  Monitoring en onderzoek
•  Voorlichting en promotie

Alle beheerders hebben input voor het plan geleverd. Het gezamenlijke en integrale beheerplan is noodzakelijk om het doel te behalen om in 2018 als ware één beheerder samen te werken.

De uitvoering van de samenwerkingsagenda wordt gezamenlijk aangestuurd. Aan het roer staan de opdrachtgevers Rijkswaterstaat (voorzitter), het ministerie van Economische Zaken, de Waddenprovincies, de Waddengemeenten en de natuurorganisaties. PRW voert het secretariaat over de Beheerraad Waddengebied.