Quick wins verbeteren bereikbaarheid en mobiliteit Waddeneilanden

De verbindingen met het vaste land zijn de levensaders van de Waddeneilanden. Betrouwbare bereikbaarheid is cruciaal voor de economie en voor de leefbaarheid. Conform het perspectief zetten de opdrachtgevers stevig in op een duurzame vervoersketen. Dat betekent: vooroplopen, onderscheidend zijn, ruimte bieden aan experimenten en in samenspraak beslissingen nemen over belangrijke investeringen die effect hebben op de lange termijn.

Ieder Waddeneiland kent unieke uitdagingen en omstandigheden en heeft daarom een aanpak op maat nodig. De eilanden verschillen van elkaar door bijvoorbeeld het aantal bezoekers en/of de eigen auto er welkom is. De (vaar)weg ernaartoe verschilt ook, zoals de lengte en duur van de overtocht en/of de veerhaven per trein bereikbaar is. Het belang van duurzame bereikbaarheid en mobiliteit wordt niet alleen door veel partijen in het gebied omarmd, zij nemen vaak ook het initiatief hierin. In 2017 heeft PRW in opdracht van haar opdrachtgevers met de regio een verkenning uitgevoerd naar de kansen die er hiervoor liggen. Hier zijn prioritaire acties uit voortgekomen die de komende programmaperiode kunnen worden uitgevoerd met ondersteuning van PRW. Zoals het versnellen van lopende pilots voor bagagevervoer, het maken van Wadden-pakketten voor de toerist die duurzaam wil reizen en verblijven, het opstellen van een actieplan voor het vergroten van het aandeel reizigers dat met het openbaar vervoer naar de Wadden komt en het gezamenlijk afspraken maken voor het stimuleren van zero-emissie autogebruik of autoluwere eilanden voor bezoekers. Deze acties moeten door betrokken partijen in gang worden gezet, waarbij PRW vanuit haar rollen gevraagd wordt een bijdrage te leveren.

Rol PRW:

Op te leveren resultaat:

  • Tenminste vijf prioritaire acties zijn in 2021 tot uitvoering gebracht (welke dit zijn wordt door de betrokken partijen bepaald, PRW faciliteert).

Opdrachtgevers:

  • Rijkswaterstaat
  • Waddenprovincies: provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen
  • de Coalitie Wadden Natuurlijk

Opvolging door:

  • Rijkswaterstaat